Åpner for flytting av Rotvold-kiosken

Rotvold-kiosken i Strandveien kan få et nytt og forlenget liv noen andre steder.

FLYTTEKLAR: Det kan gå mot flytting av den gamle Rotvold-kiosken i Strandveien etter at det er kommet inn et tilbud om flytting og oppussing. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det er i hvert fall signalene fra Byutviklingsavdelingen i kommunen.

Etter den siste tidens diskusjoner om hva som skal skje med den gamle kiosken har kommunen prøvd å komme i kontakt med eier av kiosken for å finne en løsning.

Kollektivfelt

Den gamle kiosken må flyttes for å gi plass et kollektivfelt i Strandveien.

Høyres Erlend Svardal Bøe stilte spørsmål om den fremtidige skjebnen for kiosken i tirsdagens formannskapsmøte.


I fjor ville kommunen verne kiosken – nå skal den rives

Kommunen vil fjerne den over 60 år gamle kiosken for å bygge kollektivfelt, men eieren vil ta bygget i bruk.

 

– Jeg er kontaktet av flere som er opptatt av hva som skjer med kiosken. Det har også vært mye engasjement rundt kiosken i sosiale medier og i avisene, sier han.

Nå ser det ut til at det kan komme en løsning på plass som både tilfredsstiller de som vil verne kiosken og de som mener at den må fjernes.

– Vi er nettopp kontaktet av familien Rotvold som har foreslått at de får den flyttet fra Strandveien, og at den blir pusset opp i samarbeid med Kvaløya videregående, forteller avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg.

Problemer med eierskap

Det har vært problematisk å få avklart hvem som er formell eier av den gamle kiosken – og hva kommunen har kunnet gjøre med den.


 

Nå mener Mohåg at man har klart å rydde disse spørsmålene av bordet.

– Dessuten så går leiekontrakten for tomta ut i neste uke – og da står det oss fritt å flytte kiosken, sier hun.

Kiosken i dårlig stand

Det som eventuelt kan sette kjepper i hjulene for en flytting og en oppgradering er at kiosken er i svært dårlig forfatning.


Falleferdig kiosk selges etter konkurs

Den gamle, tradisjonsrike Rotvoldkiosken i Mackkvartalet er lagt ut på Finn til 300.000 kroner.

 

– Vi vet faktisk ikke om kiosken tåler å bli flyttet, sier hun.