For å få disse hotelljobbene må du være utviklingshemmet

Direktør Poul-Henrik Remmer på Scandic Ishavshotel har lyst ut tre stillinger hvor det er et krav til dem som ansettes at de er utviklingshemmet.

ER MED: Direktør Poul-Henrik Remmer på Scandic Ishavshotel vil gjerne bidra til at flere mennesker med utviklingshemning kommer seg ut i arbeidslivet. Han har lyst ut tre stillinger øremerket utviklingshemmede gjennom prosjektet Helt Med, den ene som kjøkkenmedarbeider. 

nyheter

– Vi ønsker å være med på å bidra til å inkludere utviklingshemmede med arbeidsevne i yrkeslivet. Å få delta i arbeidslivet vil løfte dem og gjøre at de føler seg verdsatt, sier Remmer.

Tre stillinger

Gjennom prosjektet Helt Med, som jobber for å inkludere mennesker med utviklingshemning i det ordinære arbeidslivet, har hotellet utlyst tre stillinger: Kjøkkenmedarbeider, vedlikeholdsarbeider og konferansemedarbeider.

– Vi er spente på om hvor mange som søker. Vi håper å ha dem på plass innen jul.

Helt Med har som mål å få flere mennesker med utviklingshemning ut i ordinært arbeidsliv. De samarbeider tett med LO, og kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger.

Betydelig ressurs

De som ansettes beholder uføretrygden og får i tillegg utbetalt lønn av arbeidsgiver, tilsvarende 20 prosent av tarifflønn.

– Mennesker med utviklingshemming har i lang tid falt mellom to stoler i arbeidslivet. Med litt tilrettelegging og noe oppfølging ser vi at denne mål- gruppen representerer en betydelig ressurs i arbeidslivet, sier organisasjonssjef Jann T. Aasbak i Helt Med.

Visjonene for Helt Med er at utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i, oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, og på lik linje med andre oppleve at de er til nytte for andre.

Håper på friske midler

Helt Med drives av Stiftelsen SOR, som siden 1951 har jobbet for gode levekår for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonen skal bidra til å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i hele landet. Oppfølgingen gis derimot lokalt, og på Scandic Ishavshotellet er det Tromsø ASVO AS som gir oppfølgingen som trengs til arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Helt Meds arbeid er muliggjort ved at KrF sikret oss midler over statsbudsjettet for 2018. Vi har stor tro på at KrF klarer å sikre friske midler også for 2019, og da vil vi kunne utvide betydelig både i Tromsø og andre steder i landet de neste årene, sier daglig leder Jarle Eknes i Helt Med.

LES OGSÅ: Tromsø ASVO starta som bokbinderi i 1989: Nå legges det ned (for abonnenter)

Først i Troms

– Det var på et regionmøte i september at jeg første gang ble introdusert for Helt Med. Scandic-hotellene i Bergen og Bodø har Helt Med-ansatte, og dette vil vi også være med på. Det finnes helt sikkert gode kandidater til stillingene. Erfaringene fra Bergen er at de ansatte er veldig pliktoppfyllende og at de trives på arbeidsplassen, sier direktøren på Ishavshotellet.

– Helt Med har et svært godt samarbeid med Scandic-kjeden, og stillingene på Ishavshotellet vil være de første i Troms, sier Aasbak.

Oppfølging

Kandidater til stillingene må gjennom to intervjurunder; først med Helt Med, deretter med den aktuelle bedriften og avdelingsleder der. De som er aktuelle for jobbene skal så gjennom en fireukers praksisperiode før endelig ansettelse.

– Det er litt opp til dem selv og hva de kan tenke seg å jobbe med. Vi tilpasser arbeidsforholdene ut ifra de ønskene de har og erfaringene fra praksisperioden. De må føle litt selv på om dette er noe for dem. Det kreves litt av oss også i forbindelse med oppfølging. Hver ansatt får hver sin fadder som følger dem opp, sier Poul-Henrik Remmer.