Høyre kan snu om E8-trasé i Ramfjord.

Ordfører Kristin Røymo ber formannskapet om å stille seg bak et felles krav om at E8 gjennom Ramfjord bygges på vestre side. Høyre åpner nå for å stille seg bak kravet.
nyheter

Det ligger nå an til at det er flertall i kommunen for å åpne for at vestre alternativ blir foretrukket.

Ordfører Kristin Røymo oppfordret formannskapet om å stille seg bak et vestre alternativ.

- Statens veivesen har gitt muntlig beskjed om at vi kan få en sak om vestre alternativ ut til offentlig høring i løpet av to uker. Da vil vi kunne få en oppstartsbevilling i løpet av det neste halve året, sier hun.

Ifølge ordføreren er skjebnen til E8 gjennom Ramfjord inne i en kritisk fase.

Kan bli flertall for vestre trasé

- Vi har en ferdig utarbeidet reguleringsplan for vestre alternativ, vi har et nytt statsbudsjett der E8 ikke er nevnt med et ord - men vi har bare fram til mars april neste år å fremme en bompengeproposisjon, og fram til revidert nasjonalbudsjett i juni, sier hun.

Nå ligger det an til at det blir et flertall i og meg at Høyre ser ut til å snu.

Det er i forkant av formannskapsmøtet i dag som Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe fremmer et forslag som kan gi flertall bak vestre alternativ.

Høyre gir betinget støtte

Forslaget lyder:

"Tromsø kommune ber om at det økomiske tallgrunnlaget for vestre trasé oppdateres og at det utarbeides en tidsplan for realisering når det gjelder regulering og bygging av østre trasé og vestre trasé med tanke på hva som realiseres raskest".

"Tromsø kommune vil understreke at en ny vei gjennom Ramfjorden bygges ut raskest mulig, uavhengig av trasévalg".


Slik vil Statens vegvesen kutte kostnadene til ny E8

Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen og Nye Veier AS et felles oppdrag om å utrede kostnader med sikte på besparelser og nytte for E8 Ramfjord-utbygginga.


- Jeg er ikke interessert i å diskutere hva som har skjedd. Jeg vil diskutere hva vi kan gjøre for å få veien bygget, og hvordan vi skal få den realisert. Vi må se fremover - ellers er det noen andre som kommer foran oss, sier Bøe.

Rapport støtter vestre trasé


Røymo varsler full offensiv for å realisere ny E8 gjennom Ramfjord – langs vestre trase

Kristin Røymo mener at ny rapport om E8 ikke gir henne annet valg enn å be regjeringa snu – og velge vestre trase for ny innfartsåre gjennom Ramfjorden.


Bøe fremmer derfor forslag om å få til stand en rask avveing av de to alternativene.

- Vi ønsker en utredning av hva som er raskest å få realisert, sier han.

Dette skjer med bakgrunn i den rapporten som ble lagt fram i forrige uke der både Statens vegvesen og Nye Veier AS peker på at vestre alternativ er mer samfunnsøkomisk lønnsomt, og at alternativet vil la seg realisere raskest.

Frp uenig

Fremskrittspartiets Anni Skogman lar seg imidlertid ikke overbevise.

Hun avviser totalt å skifte mening.

- Jeg stoler ikke på rapporten fra Statens veivesen. Det er for mange usikkerhetsmomenter i rapporten som er lagt fram, sier hun.

Kritisk til rapport

Hun er også kritisk til konklusjonene om at vestre alternativ er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at traséen vil la seg koble på en eventuell Tindtunnell og en Ullsfjordforbindelse.

- Jeg vil også at vestre alternativ skal basere seg på 2018-tall - ikke på tall fra 2012, slik det er i dag, sier hun.

iTromsø oppdater saken