17-åring må i retten etter å ha kappkjørt og skadet passasjer på motorsykkel

Hadde kappløp med annen motorsykkel i 30-sone.

17-åringen skal møte i Nord-Troms tingrett i november.  Foto: Marius Hansen

nyheter

En 17-åring må møte i Nord-Troms tingrett i starten av november etter å ikke ha vedtatt en bot på 4.000 kroner fra august.

I august skal 17-åringen ha kjørt motorsykkel med en passasjer på i et kappløp med en annen motorsykkel i en 30-sone på Tromsøya.

I en knapp sving veltet motorsykkel heter det i forelegget, og både fører og passasjer ble kastet av sykkelen. Passasjeren skal ha slått seg i nakken, kragebeinet og fikk skrubbsår på både kneet og hånden sin.

Det står ikke spesifisert i forelegget om siktede kjørte en lett eller tyngre motorsykkel, men gutten er siktet for brudd på veitrafikkloven paragraf 31 hvor det heter at han har: overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Det vil i retten bli lagt ned påstand om bot på 4.800 kroner og det vil bli krevd saksomkostninger til det offentlige.