Skal bruke satellitter til å måle skredbevegelser

Bevegelser skal kunne måles helt ned til centimeter- og millimeternivå.

BEVEGELSE: Geolog Harald Øverli Eriksen i Multiconsult sjekker målinger i Troms.   Foto: Privat

nyheter

Multiconsult og NORUT i Tromsø jobber med et satellittverktøy som skal kunne vise skredbevegelser. Via radar skal setning, sig og bevegelser i ustabile fjellsider kunne fjernmåles, slik at man kan detektere bevegelser i terrenget, uten å måtte gå inn i rasutsatte og utilgjengelige fjellsider. Det melder Multiconsult i en pressemelding.

Geolog Harald Øverli Eriksen i Multiconsult har i sitt doktorgradsarbeid optimalisert en helt ny metode for kartlegging av blant annet fjellras og skred, som initierte rammeavtalen.

– Tradisjonelt har vi kun målt bevegelse som går rett mot instrumentet. Dette medførte at enkelte hastigheter ble undervurdert eller usynlig for radaren. Vi utviklet en mer presis måte å måle bevegelser i terrenget på. Vi kombinerte radarbilder av terrenget fra flere vinkler, og så på hastighetsmålinger både fra bakken og fra verdensrommet. Nå kan bevegelser måles helt ned til centimeter og millimeternivå, sier Eriksen i pressemeldingen.

Den nye målemetoden vil trolig bli mye brukt i tiden fremover, da EU nylig har sendt opp nye satellitter som gir europeiske land gratis tilgang til radardata.

Metoden som gir økt sensitivitet i målingene er allerede tatt i bruk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lager regelmessig landsdekkende bevegelseskart, basert på radardata fra satellitt.