Under forrige influensasesong sa bare én av fire UNN-ansatte ja til vaksine. Nå tar sykehuset grep

Mens 54 prosent av de ansatte ved Oslo universitetssykehus vaksinerte seg mot influensa, var tallet på UNN bare 26 prosent.

STORE AMBISJONER: I fjor vaksinerte 26 prosent av de UNN-ansatte seg mot influensa. Smittevernoverlege Torni Myrbakk ved Universitetssykehuset Nord-Norge har som mål at 75 prosent skal vaksinere seg i år. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Sammen med St. Olavs hospital i Trondheim, lå Universitetssykehuset Nord-Norge nederst på statistikken over antall ansatte som valgte å vaksinere seg mot influensa ved de norske universitetssykehusene i løpet av forrige influensasesong.

– Her har det vært lav vaksinasjonsdekning hos ansatte både før og etter 2009, som var et unntaksår som følge av svineinfluensapandemien. Det har vært vanskelig å motivere de ansatte, men fra og med i fjor har det vært en helt annen oppmerksomhet rundt influensavaksinering fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier smittevernoverlege ved UNN, Torni Myrbakk, til iTromsø.

Dobling i antallet vaksinerte

I løpet av sesongen 2016/2017 vaksinerte bare 13 prosent av de ansatte ved UNN seg mot influensa, mens antallet var 26 prosent for 2017/2018-sesongen, skriver Sykepleien.

– Signalene fra toppen har forplantet seg nedover lederlinjene ved sykehusene, hvor det nå i større grad satses på å motivere de ansatte og gjøre vaksinene lettere tilgjengelige enn tidligere, forteller Myrbakk.

Sykehuset har imidlertid en lang vei å gå før de oppnår ønsket vaksinasjonsdekning blant de ansatte. Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske myndigheter har som uttalt mål at 75 prosent skal vaksinere seg, og det samme målet har Myrbakk og UNN satt seg for årets sesong.

– Det er den andelen man beregner må være vaksinerte for å få en god flokkbeskyttelse for pasientene, sier Myrbakk.

Kollegavaksinering

For å få flere til å ta vaksinen, har sykehuset innført kollegavaksinering, i tillegg til at vaksinen kan fås hos bedrifthelsetjenesten.

– Alle sykepleiere har i sin utdannelse lært å sette vaksiner, så nå legges det til rette for vaksinering ute i klinikkene og på sengepostene. Som en ekstra motivasjon har direktøren utlyst en konkurranse der den klinikken med høyest andel vaksinerte får en søt premie før jul, sier Myrbakk.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) har smittevernavdelingen kartlagt hvorfor de ansatte ikke vaksinerer seg gjennom flere spørreundersøkelser: «Jeg er frisk og trenger ikke vaksine», «jeg er ikke i risikogruppen» og «jeg er redd for bivirkninger» er typiske svar.

– Én: Influensa er en potensielt alvorlig sykdom, ikke for deg, men for pasientene dine. To: Helsepersonell er mer utsatt enn andre for å få influensa. Tre: Det er svært sjelden alvorlige bivirkninger av vaksinen. Lette bivirkninger, som ømhet og rødhet over stikkstedet er vanlig. og en del får en influensalignende reaksjon, en slags influensa light, sier Erling Lingaas, leder ved avdeling for smittevern ved OUS, til Sykepleien.