Sametinget vil ha egne kvoter for fangst på delfiner:

– Har du først fått smaken på springerkjøtt, vil du helst ikke ha noe annet

Det samiske partiet Nordkalottfolket fikk i forrige uke med seg et enstemmig Sameting. Nå starter arbeidet med å åpne for fangst av delfinarter og nise i de sjøsamiske områdene i Nord-Norge.

Delfiner: Hvalartene kvitnos og kvitskjeving hører til delfinfamilien. Nå ønsker Sametinget egne kvoter i sjøsamiske områder fangst på niser og dem. ILLUSTRASJONSBILDE ROMSDALEN-BUDSTIKKE 

VIL HA DELFINFANGST: Lasse Lyngmo er en av talspersonene til det samiske partiet Nordkalottfolket, og han ønsker å få åpnet for fangst på niser og springere. Foto: Nordkalottfolket 

VANLIG: Niser er en vanlig småhvalart i det nordlige Atlanterhavet. ILLUSTRASJON Havforskningsinstituttet 

TO DELFINARTER: Det finnes to arter av delfinene som på folkemunne kalles springer. ILLUSTRASJON Havforskningsinstituttet 

nyheter

– Det har alltid vært en historisk fangst på disse artene. Vi fiskere ser enorme mengder av dem på havet. Jeg har selv opplevd så store flak av disse dyrene, at vi kan knapt se slutten på dem, forteller fiskerbonde og talsperson for Nordkalottfolket, Lasse Lyngmo fra Jægervatn i Ullsfjorden.

Han er en av dem som står bak det nye forslaget. Det innebærer at Sametinget skal jobbe for å legalisere fangst og egne samiske kvoter av springere, som tilhører delfinfamilien, og nise. Ifølge Lyngmo er forskere enige om at bestandene nå er bærekraftige nok til å drive fangst.

– Forskerne sier nå at bestandene er så store, at de kan høstes av. Da er det på sin plass at lokalbefolkningens tradisjonelle fangst kan gjenopptas, mener Lyngmo.

Vil innføre egne kvoter

I forslaget, som fikk unison tilslutning av Sametinget, heter det at man ønsker å innføre egne kvoter for fangst i det som kalles STN-området. Dette er Sametingets virkeområde for næringstilskudd, som for gjelder blant annet Karlsøy, Lyngen og bygdene innerst i Ullsfjorden i Tromsø kommune.

– Det er kun i disse områdene at Sametinget har muligheten til å kunne forlange at man skal få fangste på disse artene. Vi mener på sikt at det bør være mulig for alle lokalsamfunn i Nord-Norge, sier Lyngmo.

- Jaktet med rifle

Både på Grønland, i Canada og i Alaska har urbefolkningen egne kvoter for å drive med tradisjonell hvalfangst. Nordkalottfolket håper derfor at denne internasjonalt anerkjente urfolksretten skal kunne gi drahjelp for å åpne fjordene i Nord-Norge. Lyngmos bestefar drev med denne fangsten i Ullsfjorden, og ifølge Lyngmo så er spesielt springerkjøtt en delikatesse.

– Bestefar jaktet springere og niser med rifle. Jeg har selv fått de i garnene, og må bare si at har du først fått smaken på springerkjøtt, vil du helst ikke ha noe annet, forteller Lyngmo.