Reportasjen:

Vindmølleparken må betale ut millioner til reindrifta, grunneiere og kommunen

Stephan Klepsland, som leder etableringen av Nordlys vindmøllepark over Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya, mener ringvirkningene i forbindelse med utbyggingen av kraftanlegget er store.

BETALER UT MILLIONER: Det er ikke bare reindrifta som mottar millionbeløp fra den nye vindmølleparken på Kvaløya. I tillegg vil store beløp utbetales til grunneiere, samt til kommunen i form av eiendomsskatt, opplyser Stephan Klepsland, prosjektleder for utbyggingen.  Foto: Eskild Johansen

nyheter

– Vi hadde vel aldri trodd at det skulle bli så mye konflikter med reindrifta da vi tok over de gamle avtalene fra Norsk Miljøkraft AS, som en gang var utvikler for prosjektet. Det at både reindrifta og grunneiere hadde akseptert etableringen av parken var jo et viktig premiss for oss, sier Stephan Klepsland, prosjektleder for utbyggingen.

Ifølge Klepsland er det allerede utbetalt penger til reindrifta. Selve erstatningsbeløpet for inngrepet står foreløpig på vent for utbetaling.

– Vi inngikk en avtale med Risten Turi Aleksandersen og hennes mann Reiulf i sommer. De skulle få en engangsutbetaling nå. De skulle dermed respektere de gamle avtalene som var gjort før de kom inn i området, sier han.


Utbetalinger fra Nordlys Vindmøllepark
  • I tillegg til 9 millioner kroner i engangsutbetaling får grunneier med en vindmølle tilsvarende 0,0025 kroner per kilowattime. Møllene produserer 10.000 megawatt per år.
  • 67 vindmøller tilsvarer cirka 2,3 millioner kroner i året for alle grunneiere.
  • Kvaløya Reinbeitedistrikt: 6,1 millioner kroner
  • Den sørlige siidaen: 400 000 kroner
  • Tromsø kommune: 14 millioner i eiendomsskatt
  • Buvika får et nytt vannverk til cirka 5 millioner kroner og tilskudd til GPS-merking for sau.
  • Prosjektet finansierer anleggsbidraget til ei ny kraftlinje til Brensholmen og Sommarøya på rundt 10 millioner kroner.
  • Ringvirkningsrapport og kontrakter utlevert av utbygger

PENGENE STRØMMER UT: Her skal totalt 67 vindmøller etableres med driftsbygninger. Mens anlegget produserer elektrisitet, strømmer også pengene ut til grunneiere, reineiere og kommunen.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Venter på kontonummer

Etter det iTromsø erfarer dreier det seg om en engangsutbetaling på 400.000 kroner som betales ut direkte til siidaen. I tillegg har reineierfamilien fått hjelp til å samle inn flokken og fôring under anleggsperioden tilsvarende 300.000 kroner. Ut over dette står 6,1 millioner kroner og venter på utbetaling til reinbeitedistriktet.

– Ifølge reindriftsloven skal dette betales ut til distriktet – og ikke den enkelte siida. Vi har derfor avventet å få et kontonummer som begge andelshaverne aksepterer, før vi kan betale ut beløpet, sier Klepsland.

Utbetalinger til grunneiere

Til sammen 40 grunneiere vil ifølge grunneieravtalen få utbetalt en engangssum tilsvarende til sammen 9 millioner kroner. I tillegg til dette vil hver grunneier med en vindmølle på sin eiendom få årlige utbetalinger så lenge produksjonen fortsetter.

Hver grunneier med ei vindmølle vil få utbetaltellom 30.000 og 35.000 kroner per år. Dette tilsvarer om lag 2,3 millioner kroner per år til sammen for alle grunneiere som får en av de 67 vindmøllene på sin eiendom. Dette bekrefter Klepsland overfor iTromsø.

Eiendomsskatt

Det er ikke bare reindrifta og grunneiere som håver inn på utbyggingen. Kommunen kan se fram til en årlig inntekt fra eiendomsskatten på cirka 14 millioner kroner. Klepsland håper noe av dette kommer de lokale bygdene sør på Kvaløya til gode.

– Vi håper absolutt at de som er naboer til vindmølleparken også får nytte av disse inntektene. Det hadde vært flott om kommunen kunne sette opp et næringsfond for Sør-Kvaløya slik at de også fikk nyte godt av inntektene, mener Stephan Klepsland.