Fra Tromsø Høyres nominasjonsmøte:

Partinestor ba om redegjørelse etter metoo-kampanjen

Nestor i Tromsø Høyre, Rolleiv Lind, etterspurte hvordan nominasjonskomiteen hadde håndtert metoo-problematikken, da nominasjonskomiteens forslag ble lagt fram lørdag ettermiddag.

BA OM REDEGJØRELSE: Partiveteran Rolleiv Lind, ba nominasjonskomiteen i Tromsø Høyre om en orientering på hvordan Metoo-problematikken var håndtert under kandidatsilingen. Foto: Eskild Johansen 

nyheter

– Effekten av metoo-bevegelsen er at man har fått en så sterk kultur for varsling at eventuelle overtramp er dømt til å komme fram på et tidspunkt. Jeg håper nominasjonskomiteen har adressert disse spørsmålet under arbeidet med å få på plass ei liste, sa Rolleiv Lind.

Han er partinestor i Tromsø Høyre og reiste problemstillingen under den generelle debatten på nominasjonsmøtet i Høyre.

Viste til iTromsø-leder

Lind viste til en kommentar som iTromsø publiserte lørdag, av politisk redaktør Martin Lægland, der det ble reist spørsmål om de politiske partiene hadde tatt på alvor utfordringer med seksuell trakassering i partiene under nominasjonsprosessen. En problematikk som har ridd nærmest alle partier i landet det siste året som ei mare.

HADDE SPURT: Kristian Støback Wilhelmsen orienterte nominasjonsmøte om hvordan problematikken var håndtert under prosessen. Foto: Eskild Johansen 

Nominasjonskomiteens leder, Kristian Støback Wilhelmsen, orienterte nominasjonsmøtet på oppfordring fra Rolleiv Lind, hvordan disse spørsmålene var håndtert under kandidatprosessen.

– Vi stilte kandidatene spørsmål om det meste. Vi spurte også om kandidatenes forhold til spørsmål reist under Metoo-sakene generelt og også spesielt til de enkelte. Vi har også forhørt oss med partiorganisasjonen om det foreligger varsler for noen av kandidatene, og det gjør det ikke, orienterte Wilhelmsen.

– Kan aldri være sikker

Etter møtet var Lind klar på at han følte seg litt betrygget av nominasjonskomiteens svar til utfordringene som han hadde reist under møtet.

– Hvorfor valgte du å stille dette spørsmålet?

– Jeg stilte spørsmålet også fordi iTromsø har valgt å ta dette opp på lederplass. Det er en viktig problemstilling, at man har dette klart for seg. Med all den erfaringen som alle partier har fått i denne saken, så er det viktigere enn noen gang at vi sjekker disse spørsmålene ut i en tidlig fase når vi siler kandidater, sa Lind til iTromsø.

– Følte du deg betrygget på dette ikke kommer til å bli en problemstilling for Tromsø Høyre i perioden som kommer?

– Sikker kan man aldri være. Jeg kan ikke si noe annet at jeg tar til orientering nominasjonskomiteens redegjørelse, mener Lind.