Krever svar om atomubåttillatelser i nord

I et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), spør Rødts Bjørnar Moxnes om sikkerheten rundt planene om å tillate atomdrevne fartøy å bruke Tønsnes havn.

STILLER SPØRSMÅL: Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I dag er Haakonsvern i Bergen den eneste havna som er godkjent for anløp av reaktordrevne fartøy, men Statens strålevern jobber nå med en vurdering av risiko, og med å klargjøre Tønsnes havn for allierte atomubåter.

Da en amerikansk atomubåt søkte om diplomatisk godkjennelse for å legge til i Tønsnes havn i 2016, skapte det politisk debatt. Å ha en atomreaktor i nærområdet til en by er kontroversielt for mange.

– Vil forsvarsministeren garantere at fremtidig næringsvirksomhet, herunder næringsmiddelproduksjon, på Tønsnes havn og industriområde vil være mulig og helsemessig forsvarlig dersom man tillater atomdrevne fartøy å bruke havna, og hvilke garantier vil sivilbefolkninga ha for at det ikke er atomvåpen om bord i fartøyene som legger til der? spør Moxnes.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har foreløpig ikke svart på spørsmålet.

Tønsnes havn og industriområde er sivilt og eies av Tromsø havn KF.

– Det er ikke vanlig at sivile havner tar imot atomdrevne fartøy. Tønsnes havn og industriområde ligger dessuten nær boligområder med betydelig sivilbefolkning og ferdsel. Risikoen for at de amerikanske fartøyene som vil bruke havna kan ha atomvåpen om bord, gir derfor ekstra stor grunn til bekymring, skriver Moxnes.