Forsvarsministeren: – Nødvendig å tilby fasiliteter for atomubåter

At fremmede krigsskip ikke har atomvåpen om bord, er en forutsetning fra 1975, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sitt svar til Bjørnar Moxnes.

SVARER: Frank Bakke-Jensen mener Statens strålevern vil stille krav til anløpene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

I et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), spør Rødts Bjørnar Moxnes om sikkerheten rundt planene om å tillate atomdrevne fartøy å bruke Tønsnes havn.

Å ha en atomreaktor i nærområdet til en by er kontroversielt for mange.

BAKGRUNN: Jobber med å gjøre Tønsnes klar for atomubåter

Nå har forsvarsministeren svart.

– Støtte fra allierte land har helt siden andre verdenskrig vært en sentral faktor i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. For at dette premisset skal være troverdig, må allierte styrker øve og trene i Norge. Flere allierte land har fartøyer som er reaktordrevne. For at disse skal operere i våre nærområder er det nødvendig å kunne tilby fasiliteter som gjør det mulig å anløpe norsk havn, skriver Bakke-Jensen.

– Forutsetning fra 1975

Det er satt en tidsfrist på to uker før planlagt anløp for å levere inn søknad om dette. Denne fristen er satt for at myndighetene skal kunne forberede seg på besøket, samt at Statens strålevern, som øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål knyttet til stråling, skal kunne gi råd til departementet.

LES OGSÅ: Første atomubåt kan legge til kai allerede i november

– Statens strålevern stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyser og gjennomgår beredskapsplaner og prosedyrer for anløp. Nødvendige krav knyttet til beredskap, sikkerhet og sikring blir spesifisert og danner grunnlaget for Statens stråleverns tilråding, skriver Bakke-Jensen.

Moxnes spurte også om hvilke garantier sivilbefolkninga vil ha for at det ikke er atomvåpen om bord i fartøyene som legger til. Til dette viser Bakke-Jensen til Bratteli-doktrinen fra 1975, der det heter at «vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres om bord».

LES OGSÅ: Bjørnar Moxnes krever svar om atomubåttillatelser i nord

– Bratteli-doktrinen har ligget fast som norsk politikk i over 40 år, og har tjent Norge godt. Regjeringen ser ingen grunn til å endre denne linjen.

– Unnvikende

Tromsø Røds Jens Ingvald Olsen er ikke fornøyd med svaret fra forsvarsministeren.

– Svaret fra Bakke-Jensen er ikke svar på spørsmålene, men (sedvanlig) unnvikende. Han skyver den statlige etaten Statens strålevern og tidligere statsminister Trygve Bratteli fremfor seg, sier Olsen til iTromsø.

– Bakgrunnen for spørsmålene er den økte amerikanske militære aktiviteten i Norge, og Nord-Norge spesielt. Dette øker den militære spenninga i nordområdene, og er til skade for utvikling av et godt naboforhold mellom Norge og Russland, sier Olsen.