Ber innbyggere si sin mening om reiselivet

En storstilt spørreundersøkelse blant byens befolkning skal sørge for bærekraftig reiseliv i Tromsø.

ØNSKER INNSPILL: Reiselivssjef Chris Hudson og ordfører Kristin Røymo vil høre din mening om byens reiseliv, for å gjøre Tromsø til et bærekraftig og autentisk reisemål. 

nyheter

Turismen fortsetter å øke i Ishavsbyen og omegn. Onsdag ettermiddag ble en ny spørreundersøkelse lansert, med mål om å løfte reiselivet på lang sikt.

– Kommunen, fylket og Visit Tromsø ønsker et bærekraftig reiseliv. Derfor har vi laget denne innbyggerundersøkelsen, sier reiselivssjef Chris Hudson.

Kan tredobles i 2030

Antall kommersielle gjestedøgn i Tromsø har økt med 8,1 prosent, til rundt 900.000, siden 2010. Da er ikke airbnb-markedet medregnet.

Med tilsvarende vekst vil antall gjestedøgn i Tromsø være hele 2,6 millioner i 2030.

– En slik økning i tilreisende vil ha stor betydning for sentrum, fastlandet, distriktene, flyplassen og naturen i Tromsø. Hva innbyggerne synes om reiselivet er basert på hvor de bor, og hvilke erfaringer de har. Derfor ønsker vi å kartlegge innbyggerne sine meninger, forklarer ordfører Kristin Røymo.

Vil beholde byens sjel

Ordningen «bærekraftig reisemål» er et nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge, utarbeidet av Innovasjon Norge.

– Hva mener dere med «bærekraftig»? Er det kun snakk om økonomi, eller også miljøet?

– For å være bærekraftig må reiselivet vokse på tromsøværingenes premisser. Bærekraftig inneholder tre momenter: Sosialt, økonomi og samfunn – der jeg tenker at miljøet er en vesentlig del av samfunnsbiten. Vi skal bygge for lokalbefolkningen, og dermed fasilitere for tilreisende, sier Hudson.

– Hvis Tromsø skal være et autentisk reisemål, må innbyggerne være med på laget, samtidig som vi beholder byens sjel. Internasjonalt viser trenden at en av fire turister ønsker at ferien skal være bærekraftig, legger ordføreren til.

Visit Tromsø ble miljøsertifisert i august, og ønsker at også alle deres samarbeidspartnere i fremtiden skal være miljøsertifisert.

– Kan få politisk gjennomslag

Røymo omtaler veksten i reiselivet som «eventyrlig», og påpeker at turismen skaper nye bedrifter i kommunen hvert eneste år.

– Svarene i innbyggerundersøkelsen kan få politisk gjennomslag, siden en ny reiselivsplan skal lages etter nyttår. Vi har jobbet tett med Visit Tromsø de to siste årene, og går nå inn i den siste fasen av vår strategi: Å koble næring, befolkning og kommune, sier ordføreren.

Innbyggerundersøkelsen ligger ute på kommunen og Visit Tromsø sine nettsider, varer ut november, og skal gjentas annethvert år.