Norge og Russland gir hverandre felles tilgang til havområder

Store problemer med det russiske forskningsfartøyet «Vilnius», førte til en svakere totaldekning av bestandsmålingene i Barentshavet.

overtatt: Forskningsskipet «Kronprins Haakon» er nå overtatt av Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. Foto: Øystein Mikelborg/Norsk Polarinstitutt 

nyheter

En stor del av Russlands økonomiske sone ble ikke dekket under økosystemtoktet i Barentshavet i år. Toktet skulle legge datagrunnlaget for bestandsestimatene som forskerne bruker til å danner for hvor mye kvoter Norge og Russland kan ta ut i Barentshavet.

I år sviktet den russiske forskningsbåten som skulle sørge for å dekke den russiske delen av sonen.


Her vurderer de å bygge lakseslakteri

Oppdrettsgiganten Norway Royal Salmon vurderer Tønsvika og Tønsnes som mulig lokasjon for nytt lakseslakteri.

 

– Det var store problemer med vinsjene om bord på det russiske forskningsfartøyet «Vilnius». Dermed ble ikke en stor del av Russlands økonomiske sone dekket under økosystemtoktet i Barentshavet, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Nå ønsker norske og russiske forskere å gi hverandre tilgang til hverandres soner for å fungere som reserve for hverandre ved eventuelle problemer.

Praktiske utfordringer

Ifølge fagsjef Geir Huse hos Havforskningsinstituttet så vil man komme tilbake til den praktiske gjennomføringen av samarbeidet.

– Norske og russiske havforskere skal konkretisere hvordan vi kan gjennomføre dette. Blant annet kommer vi til å søke om tilgang til russisk sone i forkant av toktene, sjøl om norske fartøy i utgangspunktet ikke skal dekke området, sier Huse


Stenger mottak i Tromsø: – Det er ikke fisk i havet

Mangel på råvarer oppgis som grunnen til at Lerøys mottak i Tromvik har sluttet å ta imot fisk.

 

Havforskningsinstituttet håper på sammen måte at det russiske forskningsinstituttet Pinro på russisk side, også skal søke tilgang til norsk sone for sine fartøy.

–Dermed blir det mulig å dekke opp for hverandre om det oppstår uforutsette problemer for oss eller Pinro, sier Huse.

Mer robust system

Håpet er at samarbeidet skal sikre et mer robust system for gjennomføring av tokt i Barentshavet.


Disse kapret jobbene som nye Nav-direktører

Nav i Troms og Finnmark har ansatt to nye avdelingsdirektører, i forbindelse med at Nav i de to fylkene slås sammen fra 1. januar.

 

– Havforskningsinstituttet søker derfor tilgang til russisk sone «for sikkerhets skyld», forteller Husa.

Kvote-enighet

iTromsø meldte torsdag at den norsk-russiske fiskerikommisjonen var kommet til enighet om kvotene for neste års fiske i Barentshavet. Havforskningsinstituttet stilte med tre medlemmer i den norske delegasjonen.

– Kommisjonsmøtet og kvotefastsettelsen er en viktig begivenhet for oss i Havforskningsinstituttet. Da settes krona på verket for det omfattende arbeidet vi utfører i Barentshavet i form av vår toktvirksomhet, sier Huse.