Lederen av Troms AUF vil utrede legalisering av cannabis

Troms AUF er splittet om saken, men leder Brynjar Saus mener man bør utrede legalisering av cannabis.

FISKERI, SAMISK NAVN OG FRAVÆRSGRENSA: Dette er kun noen av temaene som AUF i Troms brenner for og ønsker å ta opp under landsmøtet som foregår i disse dager. Bildet av leder Brynjar Saus er hentet fra en tidligere anledning. 

nyheter

Torsdag begynte årets landsmøte i AUF i Oslo. 20  av representantene fra AUF i Troms drar, 10 av dem er fra Tromsø.  Leder Brynjar Andersen Saus forteller at det er flere temaer de ønsker å ta opp i løpet av fire dager lange møtet.

– Det aller viktigste for oss er fiskeri. Vi er skeptisk til hvordan salg av kvoter fungere i dag. Nå kan kvoter fra Finnmark og Troms eksempelvis selges til Vestlandet, i stedet for til fiskere langs kysten her i nord, sier Saus.

Fiskeri «ekstra viktig for Tromsø»

Saus mener at regjeringen tar fiskeripolitikken i feil retning.

– Vi ønsker en mer rettferdig fiskeripolitikk, og mener at den fiskeripolitikken regjeringen har i dag angriper leveringsplikten, sier han og poengterer viktigheten av tematikken for dem som tromsøværinger.

– Det er kanskje ekstra viktig for oss i Tromsø, da vi har mange slektninger som jobber i denne bransjen. Vi mener jo at fisken tilhører fellesskapet og vi vil at det skal legges mest mulig til rette for fiskeriressursen enten det er oppdrettsanlegg eller fri fisk.

Ønsker å endre fraværsgrensa

De vil også fronte at de ønsker en endring i fraværsgrensa. Dagens fraværsgrense innebærer, som hovedregel, at elever som er borte mer enn ti prosent av undervisningen i et fag, ikke skal få standpunktvurdering i faget.

– I stede for at man ikke skal få vurdering i enkeltfag, mener vi at man bør se på helheten. Vi mener at en eventuelle fraværsgrense bør gjelde for samlet fravær i alle fag og ikke bare for ett.

– Litt som ordenskarakterene man hadde «før i tiden»?

– Ja, det minner litt om det systemet. At det på vitnemålet vil stå at man ligger over fraværsgrensen dersom man har vært for mye borte.

Åpner for legalisering av cannabis

Under møtet skal det også diskuteres legalisering av cannabis. Det har derimot Troms AUF ikke tatt stilling til.

– Vi har veldig delte meninger vedrørende det her, så vi har ikke tatt et standpunkt til det, sier Saus.

Til iTromsø forteller han at det er avstemning søndag.

– Det er mange fylker som mener litt forskjellig, vi får se hvordan de tenker etter debatten. Jeg tror det kan bli tett, Troms AUF er delt på midte, sier Saus.

– Hva mener du da?

– Personlig mener jeg at man burde utrede en legalisering av cannabis, gå gjennom forskningen på området og se hva som kan bli konsekvensene.

Vil ha samisk navn på AUF

Torsdag skrev VG at AUF stenger døren for abortkompromiss med KrF. Dette stiller Saus og sine medlemmer seg helt bak.

– Det er uaktuelt for AUF og innskrenke abortloven. Vi ønsker å utvide adgangen for fri abort til uke 18, mot dagens grense på uke 12 i svangerskapet. Abortnemnda som behandler disse sakene nå er skam satt i system, og alle søkere som er mellom 12 og 18 uker får uansett innvilget aborten.

Saus vil også jobbe for at AUF skal få et samisk og et kvensk navn.

– Både vi, Finnmark og Nordland ønsker at AUF skal få offisielle kvenske og samiske navn. Det regner vi med at vi får gjennomslag for.