Pride-markeringen: Fylket vil ikke flagge med regnbueflagget

– Det er synd og egentlig veldig uventet, sier festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen i Tromsø Arctic Pride.

SIER NEI: Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) opplyser at fylkeskommunen ikke har lovhjemmel for å flagge med regnbueflagget under Arctic Pride-festivalen. Det får festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen (til høyre) i Tromsø Arctic Pride til å reagere.  Foto: Tom Benjaminsen/Ronald Johansen

nyheter

14. september, like etter at NTNU først avslo Trondheim Prides flaggsøknad, sendte festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen en e-post til en rekke større institusjoner og bedrifter, inkludert UiT og Troms fylkeskommune, hvor han oppfordret til å flagge med regnbueflagget under årets festival, 5.-11. november.

– Symboleffekten er viktig. Det viser at det å jobbe for mangfold i byen er viktig. Vår festival har som motto å feire mangfoldet. Å flagge med regnbueflagget vil være disse institusjonenes måte å være med på å istemme det budskapet, sier Fredriksen, som også leder Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Troms.

SKUFFET: Festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen (til høyre) forventet et annet svar fra fylkeskommunen.  Foto: Ronald Johansen

– Oppfyller ikke kravene

Det tok 14 minutter fra e-posten var sendt til universitetet svarte bekreftende på at de kommer til flagge under Pride-markeringen. Svaret fra fylkeskommunen lot imidlertid vente på seg.

Da iTromsø mandag kontaktet fylkesråd Willy Ørnebakk (Ap) om saken, henviste han videre til fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap).

Hansen opplyste at han først hadde fått saken på sitt bord i forrige uke og at et svar nå var på vei til Tromsø Arctic Pride, etter at fylkets jurister hadde sett på saken. Kort tid senere fikk Fredriksen og Tromsø Arctic Pride den nedslående beskjeden:

«Det er Troms fylkeskommunes vurdering at vilkårene for å flagge ved Arctic Pride 2018 ikke er oppfylt. Vi kan således ikke imøtekomme deres ønske om å flagge», skriver Hansen til festivalen.

– Lov å bruke skjønn

Fylkesordføreren viser til at fylket er forpliktet til å flagge i henhold til lov om flagging på kommunens offentlige bygninger.

I lovens første paragraf heter det at det kun skal brukes flagg «som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- og fylkesflagg.» Et unntak er imidlertid når bygninger brukes i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer, eller lignende arrangementer, med allmenn interesse.

– Det er synd og egentlig veldig uventet. Tromsø kommune klarte å komme seg ut av samme lovklemme på en adskillig mer elegant måte. Jeg er klar over at lover og regler finnes, men tenker som så at det er lov å bruke skjønn, sier Fredriksen.

Kommunestyret i Tromsø kommune vedtok i fjor å innlemme regnbueflagget i kommunens offisielle flaggreglement.

– Jeg synes også det er ganske merkelig at fylkeskommunen mener at festivalen ikke er et arrangement av typen som kan sies å ha allmenn interesse. Det at 4.000 mennesker deltok i paraden i fjor, tør jeg påstå vitner godt om at festivalen har en allmenn interesse, sier Fredriksen.

– Saken har mange sider

Til iTromsø sier fylkesordfører Knut Werner Hansen at fylkeskommunen ikke har hjemmel for å flagge med regnbueflagget.

– Vil dere, slik som Tromsø kommune, vurdere å se på om flaggreglementet deres kan endres?

– Jeg vil ikke avvise det, men det er mange sider ved en slik sak, svarer Hansen.

– Hva mener du med at saken har mange sider?

– Det er mange som arbeider for gode formål som det kan tenkes at ønsker at vi skal flagge for dem; det er mange interessegrupper i Norge, ikke bare Arctic Pride. Dersom vi skal se på endringer av flagginstruksen, er det ikke gjort i løpet av 14 dager, sier Hansen.

Han understreker at dette ikke betyr at Troms fylkeskommune ikke støtter Pride-markeringen.

– Det viktigste her er at vi faktisk støtter dem i den viktige jobben de gjør generelt og ikke minst spesielt her i Tromsø. Det står det også i svarbrevet, sier Hansen.

Vest-Agder flagget

At det ikke er hjemmel for å flagge har imidlertid ikke stoppet en rekke andre fylkeskommuner fra å heise regnbueflagget under årets Pride-markeringer.

Fylkesordfører i Vest-Agder: Terje Damman (H)  Foto: Vest-Agder fylkeskommune

 

 I Vest-Agder fylkeskommune flagget de både på fylkeshuset i Kristiansand og ved alle de videregående skolene som har flaggstang.

– Hos oss i Agder er vi voldsomt opptatt av likestilling, inkludering og mangfold. Skeive har utfordrende levekår på Sørlandet, og det er derfor ekstra viktig at vi som offentlig myndighet og offentlige personer støtter opp så godt som overhodet mulig for å markere respekt for ulike måter å leve på, sier fylkesordfører Terje Damman (H) til iTromsø.

Han forteller at det knapt var diskusjon om lovhjemmelen da vedtaket ble gjort i august.

– Vi brydde oss ikke stort om det. Vi spurte bare om det var OK å flagge på fylkeshusets flaggstang fra dem vi leier eiendommen hos, og sendte deretter ut ei oppfordring til alle skolene uten å tenke noe særlig på flaggloven, sier fylkesordføreren.

Ber heller om tilgivelse

Svarte Ja etter 14 minutter: Rektor ved UiT, Anne Husebekk, tenkte seg ikke om to ganger før hun besluttet at universitetet skal flagge med regnbueflagget under Pride-markeringen i Tromsø. Foto: Ronald Johansen 

 

Også rektor ved UiT, Anne Husebekk, opplyser at lovens krav ikke var det første hun tenkte på da oppfordringen fra Arctic Pride kom.

– Jeg tenker at det må være mulig å tenke litt selv også. For UiTs del synes jeg saken er god, og her tenker jeg at vi ber om tilgivelse i stedet for tillatelse. For våre studenter og ansatte, vil jeg være helt klar på at vi støtter mangfold i alle mulige dimensjoner, og at nettopp det er en viktig oppgave for universitetet.

UiT har besluttet å følge Tromsø kommunes flaggrutiner under festivalen.

– Vi har kjøpt inn flagg og vi planlegger å flagge. Om det blir flagging hver dag vet jeg ikke, men vi flagger når kommunen gjør det, forteller hun.

– Hva andre har gjort skal ikke jeg mene noe særlig om. Den beslutningen som er gjort, er gjort ved hjelp av våre advokater, sier Knut Werner Hansen til iTromsø.