Rødmalingen i sykkelfeltene er allerede slitt bort flere steder

Rødmalingen i sykkelfeltene skreller av etter bare få måneder på asfalten. Nå skal kommunen i dialog med entreprenør Grav & Spreng for å finne ut hva som har skjedd.

RØDMALINGEN SKRELLER AV: I flere kryss mellom Giæverbukta og Hamna har rødmalingen skrellet av i det siste. Kommunen tror det skyldes fukt på asfalten i det malingen ble påført veien. 

nyheter

I begynnelsen av juli begynte kommunen å male rødt i sykkelfelt som krysser bilvei. I tillegg ble det satt opp vikepliktsskilt som forteller bilistene at syklistene har forkjørsrett.


Dette er saken
  • Kommunen hadde planer om å male rødt på asfalten i 51 kryss fra juli til september, men ordningen er hittil kun innført i 37 av dem på grunn av mye vått vær.
  • Rødmalingen skreller nå av flere steder, særlig i kryssene mellom Giæverbukta og Hamna.
  • Både leverandør av rødmalingen og kommunen tror avskrellingen skyldes at malingen er lagt ned mens det har vært fukt på asfalten.
 

FUKTPROBLEMER: Fukt som legger seg på asfalten sørger for at malingen ikke for ordentlig heft. Dét kan være grunnen til at rødmalingen skreller av i flere kryss i Tromsø. 

 

Kommunen har tidligere varslet at de skulle male 51 kryss innen september, men ordningen er hittil kun blitt innført i 37 kryss på grunn av mye vått vær.

Allerede etter kort tid har rødmalingen begynt å skrelle av flere steder.

Overrasket over slitasje

Sykkelplanlegger i kommunen, Sjur Melsås, er kjent med saken, og forteller at det er verst i kryssene fra Giæverbukta mot Hamna. Ifølge Melsås er det rødmalingen som er lagt ned på nattetid i senere tid, som nå slipper taket i asfalten.

– De første kryssene vi malte på tørr asfalt i sommer sitter fortsatt fint, men kryssene ut mot Hamna ble malt på nattetid da det var fuktig på bakken, og dermed har malingen ikke fått ordentlig feste, tror Melsås.

Han understreker at vikeplikten likevel er opprettholdt, siden det er skilt og veimerking som har den juridiske funksjonen. Rødmalingen er kun ment for å styrke aktsomheten hos sjåfører.

SKILTENE ER VIKTIGST: Sykkelplanlegger Sjur Melsås understreker at det ikke er rødmalingen, men vikepliktsskiltene, som viser at syklistene har forkjørsrett. 

 

Prosjektleder for vei i Byutvikling, Magnus Sørbø, sier at kommunen var på befaring med entreprenør Grav & Spreng torsdagi forrige uke, men at de fortsatt ikke har full oversikt over hvor mange kryss som har mistet rødmaling. Sørbø tror også at det er fukt som har skapt problemene, men han tror ikke det er hele forklaringen på slitasjen.

– Vi forventet at malingen skal falme litt, men vi er overraska over at malingen er såpass slitt som den nå er på visse steder, sier Sørbø.

SKAL FINNE SVAR: Prosjektleder for vei i Byutvikling, Magnus Sørbø, sier at de er i dialog med entreprenøren for å finne ut hva som forårsaker at rødmalingen skreller av noen steder. 

 

Skylder på været

Salgssjef i Harald Mathisen AS, Morten S. Larsen, sier at han har snakket med Sørbø mandag formiddag. Han har en klar formening om hva som er årsaken:

– Sannsynligvis har det vært kaldt og fuktig, og så har dugg hindret at det er blitt heft i asfalten, sier Larsen.

– Det er ikke malingen det er noe i veien med?

– Nei, dette er et produkt som har ligget i mange år andre steder uten at dette har skjedd, så det er sannsynligvis værforholdene som har skyld i at malingen nå slipper, sier Larsen.

Entreprenør Grav & Spreng ønsker ikke å kommentere arbeidet, og viser til kommunen for uttalelser om prosjektet.