Hotellet er omringet av forbudsskilt og betongsperrer – nå skal kommunen rydde opp

Hotelldirektør Øyvind Alapnes på The Edge har slitt med fremkommeligheten både for gjester og servicefunksjoner på grunn av to betongsperringer. Kommunen har som mål at skal fjernes før jul.

INNESPERRET: Direktør Øyvind Alapnes på The Edge ser fram til at disse betongsperringene fjernes og at det blir mulig for varetransport og turistbusser å komme seg til hovedinngangen. 

nyheter

– Det står fire forbudsskilt ved hotellet som har skapt ekstremt kompliserte forhold for oss. Vi er særdeles avhengige av transport på grunn av hotelldriften, sier Øyvind Alapnes.

Sikkerhetsbehov

Hotellet har mange transportbehov, blant annet transport i forbindelse med vareleveranser, fettavskiller, sengetøy, turistbusser og folk med spesielle sikkerhetsbehov under transport.

TRAFIKKFARLIG: En varebil har kjørt og parkert foran hotellets hovedinngang. For å komme seg ut igjen må den rygge, noe hotelleier Strandtorget 1 AS mener skaper trafikkfarlige situasjoner. 

 

– PST stiller krav til at det skal være mulig å kunne kjøre rett fram dersom det skulle oppstå en situasjon. Det er aktuelt dersom for eksempel kongelige skal bo på The Edge.

Selskapet som eier hotellet, Strandtorget 1 AS, har lenge etterlyst løsning på de trafikale problemene. Slik det er nå, hvor tunge kjøretøy må rygge, mener daglig leder at det fører til trafikkfarlige situasjoner.

– Det er regulert til gatetun, men har vært stengt i over tre år uten at noe har skjedd. Daglig ser sjåfører seg nødt til å bryte skiltbestemmelsene på stedet fordi hotellet er stengt ute for alminnelig ferdsel, sier daglig leder Eirik Espejord.

– Sterkt beklagelig

Ifølge Espejord står det både i reguleringsplanen og utbyggingsavtalen mellom Strandtorget 1 AS og kommunen at det er tillatt med service- og personbiltransport til hotellets hovedinngang.

– Det er sterkt beklagelig at vi ikke har fulgt opp, uttalte Laila Falck, seksjonsleder i byutviklingsetaten, til TV2 i sommer. Etter at TV-kanalen tok opp saken, har det begynt å skje noe.

– Vi har hatt møter med kommunen hvor de har sagt at de skal gjøre noe med trafikksituasjonen. Det er ikke snakk om allmenn ferdsel, men for servicekjøretøy og et fåtall busser, sier The Edge-direktøren.

Sjekket bæreevnen

– Vi har innrømmet at betongsperringene har stått for lenge, men nå har vi innhentet rapporter, sjekket bærekonstruksjonen og hatt møter med Tromsø havn. Målet er å finne en løsning og fjerne betongsperringene før jul, sier Falck til iTromsø.

BLIR FJERNET: Etter å ha sperret veien forbi Skarven i over tre år, har kommunen som mål at de skal være fjernet før jul. 

 

Espejord viser til at det har vært gravd ved Skarven for å sjekke veiens bæreevne. Det bekreftes av Laila Falck.

– Bærekonstruksjonen er sjekket for å se om det trenges tiltak for at veien skal tåle varetransport og busser. Hotellet har spilt inn sine ønsker, men vi må først finne ut om det lar seg gjøre å kjøre der.

Varelevering og busser

Falck viser til at de nå vurderer løsninger også for å ivareta trafikksikkerheten siden både fotgjengere og syklister ferdes i samme område.

– Kjøreretningen vil være mot nord, fra Strandtorget og ut ved Prostneset. Vi må tillate varelevering siden det ikke var aktuelt å opprettholde dagens situasjon der de rygger fra Strandgata. For øvrig må akkreditert kjøring vurderes. Kommunen er i dialog med Skarven, The Edge og Tromsø Havn, sier Falck.

Hotelldirektøren ser fram til at det endelig blir en trafikkløsning.

– Ja, nå har det gått så mange år, og det har ikke fungert, så jeg har tro på en løsning til beste for alle parter, sier Øyvind Alapnes.