Mann (31) forårsaket trafikkuhell mens han var ruset – varslet selv politiet

Mannen er nå dømt til 30 dagers fengsel.

DØMT: Mannen ble dømt i Nord-Troms tingrett tidligere denne uken.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

En ettermiddag i juni satte den tiltalte mannen seg bak rattet mens han var påvirket av bedøvende og berusende midler tilsvarende et sted mellom 1 til 1,5 i promille.

Det endte med at han mistet kontroll på bilen og kjørte utfor på Ringveien slik at det oppstod betydelig skade på bilen.

Dømt i 2012

Den siktede møtte i Nord-Troms tingrett tidligere denne uken. 31-åringen ga en uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble dermed avgjort ved en tilståelsesdom.

Det ble i straffeutmålingen lagt vekt på at mannen ble domfelt i 2012 for ruspåvirket kjøring, samt at han forårsaket et trafikkuhell denne gangen, som medførte store materielle skader på bilen hans.

Ringte selv politiet

I formildende retning ble det lagt vekt på at det var siktede selv som kontaktet politiet når uhellet skjedde og at han har tilsto alt.

37.000 kroner i bot

Med strafferabatten endte mannen opp med å måtte sone 30 dager i fengsel. Han må også betale 37.000 kroner i bot, og mister førerretten i tre år. Ved gjenerverv må den nå domfelte mannen avlegge full ny førerprøve.

Domfelte erklærte i retten at han vedtok dommen.