Pride-markeringen:

Nå vil fylket likevel flagge under festivalen

Etter samtaler med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), vil fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) se på om fylket kan flagge med regnbueflagget under årets Pride-markering.

VIL FLAGGE: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) jobber med en midlertidig løsning som gir fylket anledning til å flagge med regnbueflagget under Arctic Pride. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

– Mandag kveld snakket Ørnebakk og jeg om saken, og vi ble enige om å ta en intern gjennomgang av flaggreglementet vårt. Det handler om å finne ut hvilket handlingsrom vi har for å tolke og forandre reglementet, sier fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) til iTromsø.

Fylkesordføreren kan dog ikke love at en avklaring vil være klar til festivalstart 5. november.

– Jeg vil heller ikke forskuttere resultatet av arbeidet som nå gjøres. Den vurderingen gjøres internt, sier han.

Dialog med Arctic Pride

GLAD FOR STØTTE: Festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen i Tromsø Arctic Pride ønsker fylkeskommunen velkommen som partner i festivalen. Foto: Ronald Johansen 

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) opplyser imidlertid at fylkesordføreren har anmodet fylkesrådet om å forsøke å finne en vei videre, hvor fylket likevel kan flagge under årets markering.

– Det å ta en gjennomgang av flagginstruksen, og se på den opp mot lovverket og sånt, vil ta tid. Jeg har derfor hatt en dialog med festivalsjefen, og vi har blitt enige om å sette oss ned i løpet av de nærmeste dagene og se om vi kan finne en løsning som kan være til det beste for alle, sier Ørnebakk.

Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger åpner for å heise andre flagg enn det norske, det samiske og kommune- og fylkesflagg dersom fylkeskommunale bygninger med tilhørende grunn brukes i forbindelse med arrangementer av allmenn interesse.

Vil bli festivalpartner

Det som derfor er mest nærliggende, ifølge Ørnebakk, er å involvere fylkeskommunen direkte i Pride-feiringen i Tromsø, og på så måte tilfredsstille regelverket slik at fylket likevel kan flagge med regnbueflagget.

SNUR: Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) har bedt fylkesadministrasjonen se på mulighetene for å endre fylkets flaggreglement. Foto: Ronald Johansen 

– Vi har funnet en vei som kan være farbar, og vi legger alle kluter til for å finne en måte å involvere oss på. Vi skal få på plass et eller annet i løpet av Pride, sier han.

– Hva tenker du om fylkesordførerens flaggnekt?

– Hansen har svart ut fra det regelverket han er satt til å forvalte, og det har jeg forståelse for. Nå gjennomgår vi det regelverket, svarer fylkesrådslederen.

Festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen i Tromsø Arctic Pride tolker utviklingen i saken som veldig positiv.

– Det hadde vært veldig bra om vi hadde fått til noe sammen med fylkeskommunen, og jeg er spent på å høre hva fylkesrådslederen vil foreslå; jeg forstår det sånn at han har noen konkrete forslag klare. Vi er uansett veldige glade for å få med fylket som partner, sier han.

– Ikke vond vilje

Tirsdag, på oppfordring fra Jens Ingvald Olsen (Rødt), gikk gruppelederne på fylkestinget ut og krevde en omgjøring av flaggnekten. Kun KrFs Nils Einar Samuelsen støttet Hansens innledende vurdering i saken.

– Det skulle blott bare mangle at ikke vi flagger med regnbueflagget under festivalen. Det arrangementet som nå sprer seg over hele landet er et flott uttrykk for toleranse og likeverd. Sånn skal vi ha det, og vi må være med på å slå et slag for det, sa Kari-Anne Opsal (Ap) til iTromsø.

– Det var fint å se at gruppelederne valgte å støtte oss. Det har jeg tenkt hele tiden, at det ikke er vond vilje det handler om, men heller at dette er en situasjon fylket ikke har vært i tidligere, og at det derfor ikke er noen praksis på det med flagging med regnbueflagg. Da er det lett å forholde seg til et eksternt regelverk, men det er likevel viktig å bruke skjønn. Det er de på full vei til å gjøre nå, som er veldig gledelig, sier Fredriksen.