Sparebanken Nord-Norge leverer sterkt kvartalsresultat

Etter 3. kvartal kan Sparebanken Nord-Norge vise til et resultat før skatt på 1,45 milliarder kroner. Det er 193 millioner kroner bedre enn fjoråret.

Konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, er strålende fornøyd med det foreløpige årsresultatet for 2016.   Foto: Tor Farstad

nyheter

Utviklingen de siste 12 månedene viser en utlånsvekst på 20,1 prosent i bedriftsmarkedet, noe som er helt på topp i nasjonal sammenheng skriver banken i en pressemelding. Blant personkunder er utlånsveksten på 9,2 prosent.

– Det er gledelig å se at vi tar markedsandeler, og utviklingen bekrefter at vi er konkurransedyktige og at kundene liker de tjenester som konsernet tilbyr. Det gjelder ikke bare gode digitale løsninger, men også ansatte med lokal kunnskap, kundefokus og kompetanse, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge.


Sparebanken Nord-Norges resultatet etter 3. kvartal 2018
  • Resultat før skatt: 1 447 mill. kr (1 254 mill. kr)
  • EK-avkastning: 13,3 % (12,6 %)
  • Kostnadsprosent K/I: 42,4 % (41,5 %)
  • Utlånstap: 23 mill. kr (147 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (15,4 %)
  • *Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2017 i parentes
 

Nordnorsk vekst

Lenge har konsernsjefens mantra vært at det går godt i Nord-Norge. Utsiktene er fortsatt gode ifølge banken, med rekordlav ledighet og god vekst innen flere næringer.

Han understreker i pressemeldingen at veksten i Nord-Norge begrenses blant annet av mangelen på arbeidskraft, kapasitetsbegrensninger i sjømatproduksjon og en lufthavnstruktur som ikke klarer å ta unna for veksten i reiselivet.

– Dette er utfordringer som bare kan løses gjennom samarbeid i landsdelen. Potensialet for økt verdiskaping her er stort, men vi må jobbe i lag for å realisere det, sier konsernsjefen i pressemeldingen.

Økte kostnader

Konsernet har en kostnadsprosent på 42,4 prosent, som er noe høyere enn kostnadsmålet. Det skyldes blant annet investeringer i IT, kompetanse og at Sparebanken Nord-Norge bruker betydelige midler på å ruste opp og bygge nye lokaler.

I løpet av året samlokaliseres regnskapstjenester, eiendomsmegling og bank i nye lokaler i både Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Alta.

– Vi satser på lokal tilstedeværelse, og har flere kontorer i landsdelen enn alle de andre bankene til sammen. Som de andre satser også vi på gode digitale løsninger, men vi skiller oss ut ved fortsatt tro på personlig rådgivning, sier Janson.