Lindgård blir assisterende fylkesmann for Troms og Finnmark

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann sammen med Bård Magne Pedersen.

Stian Lindgård fungerer som fylkesmann i Finnmark ut 2018, før han 1. januar går over i ny stilling som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Foto: Susanne Hætta/Fylkesmannen i Finnmark

nyheter

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv.

Den nye embetsledelsen består fra 1. januar 2019 av fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, assisterende fylkesmann Stian Lindgård (kontorsted Vadsø) og assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen (kontorsted Tromsø).

– Dybdekunnskap

Stian Lindgård er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Han har lang praksis fra ulike stillinger i offentlig sektor og var rådmann i Nesseby kommune i 13 år.

– I Stian Lindgård vet vi at vi får en kunnskapsrik og dyktig assisterende fylkesmann ved kontoret i Vadsø. Han kjenner fylkesmannsembetet godt og har dybdekunnskap om kommunal virksomhet, som vil være en styrke for embetsledelsen. Kommunedialogen er viktig for oss og vi skal jobbe for å være tett på kommunene også i det nye store embetet, sier Elisabeth Vik Aspaker, påtroppende fylkesmann for Troms og Finnmark i en pressemelding.

«Kommunemann»

Lindgård ble ansatt som direktør for justis- og samfunnsavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark i 2014. Han har fungert som assisterende fylkesmann siden 2016.

– Jeg er en «kommunemann» med både kunnskap om og hjerte for kommunene. Jeg er glad for at jeg får fortsette å jobbe med utviklingen av det nye embetet og kommunedialogen framover, sier Lindgård i en pressemelding.