Demonstrerer for bompenger i kveld

Tirsdag kveld stiller Sofie Stranger og andre miljøengasjerte seg opp foran rådhuset for å markere at de støtter innføring av bompenger i Tromsø.

MOTDEMONSTRASJON: Mens bompengemotstandere gjennomfører et nasjonalt fakkeltog tirsdag kveld, samles tilhengerne av bompenger utenfor rådhuset. Initiativtaker Sofie Stranger slår blant annet et slag for at flere må velge samkjøring for å få ned bilbruken. 

nyheter

Det skjer samtidig som motstanderne av bompenger arrangerer et nasjonalt fakkeltog i Tromsø og andre steder i Norge.

Motreaksjon til «Nok er nok»

– Vi er en gjeng som er engasjerte i klimadebatten og er medlemmer i miljøorganisasjoner. Når vi demonstrerer for bompenger er det som privatpersoner og ikke på vegne av noen organisasjoner, sier Sofie Stranger, en av initiativtakerne.

LES OGSÅ: Bompenger handler om fremtiden til våre barn og barnebarn

Hun legger ikke skjul på at de er inspirert av Besteforeldrenes klimaaksjon som oppsto som en motreaksjon til bompengemotstandernes aksjoner «Nok er nok».

– Vi blir sikkert færre enn de som skal gå i fakkeltog mot bompenger, men vi skal stå utenfor rådhuset og dele ut saft og boller i en fredelig demonstrasjon. Det gjør vi for å vise at det er engasjement for bompenger.

Dyster klimarapport

Grunnen til at hun og andre engasjerer seg, henger blant annet sammen med FNs klimarapport som kom samme dag som regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2019.

– Vi gjør dette fordi vi må satse på fremtiden. FN la fram en dyster klimarapport som sier at vi må halvere utslippene innen 2030 for å nå 1,5 graders-målet. Regjeringen sier i statsbudsjettet at de skal kutte utslippene med 13 prosent, sier Sofie Stranger.

Bedre buss- og sykkeltilbud

Aksjonen for innføring av bompenger gjennomføres også fordi inntektene kan brukes for å bedre kollektivtilbudet og sykkelveiene.

LES OGSÅ: – Planlegger aksjoner mot bompenger

– Bompengeinntektene må brukes til både kollektiv- og sykkelveisatsing. I dag er det ikke god nok fremkommelighet. Vi som aksjonerer for bompenger vil ha bedre kollektivtilbud og gjerne rabattordninger for kjøp av elsykkel. Poenget er at vi ikke vil at det skal bli mer attraktivt å bruke bilen. Jeg har selv ikke barn og forståelse for at folk med barn er avhengig av bil, men det finnes alternativer som elsykkel med sittevogn.

Ikke bilmotstandere

Sofie Stranger presiserer at hun ikke er motstander av bil, men er opptatt av at bilbruken må reduseres for å nå klimamålene. Bompenger, som for folk flest svir på pengepungen, er én måte som kan få ned bilbruken, mener hun.

– Vi er ikke bilmotstandere, vi er også avhengige av bilen når vi skal på tur, for eksempel. Dersom folk først skal kjøre bil, kan de gjøre det sammen. Tellinger av biler fra Kvaløya viste at i de fleste bilene var det bare én person. Bomstasjonene på Nord-Jæren og rushtidsavgift i Bergen viser at det funker. På Nord-Jæren gikk bilbruken ned med 17 prosent. Det er jo synd dersom det bare er lommeboka som blir motivasjonen.

Demonstrasjonen tirsdag kveld blir ikke den eneste markeringen fra tilhengerne av bompenger.

– Hver torsdag morgen fremover vil vi stå utenfor rådhuset for å signalisere at politikerne må gjøre større endringer i statsbudsjettet for å nå klimamålene, sier Sofie Stranger.