Fylket kritisk til planene om blokk på 22 etasjer

Varden borettslags planer om å bygge 190 boenheter fordel på tre bygg med henholdsvis 22, ti og fire etasjer møter motstand.

Illustrasjon: Slik ser illustrasjonen for prosjektet ut. Det er den høyeste blokka som skaper splid blant byens politikere.  Foto: AT Plan og Arkitektur

nyheter

Formannskapet i Tromsø vedtok i august at boligprosjektet på Varden skal legges ut på høring, til tross for at administrasjonen rådet politikerne til å si nei til prosjektet.

Høyblokka vil rage over Tromsøyas høyeste punkt.

– Planforslaget ivaretar ikke hensynet til omkringliggende landskap, mot Varden, marka og bebyggelsen. Vi anbefaler at høyden på de to høyhusene senkes, for å ivareta opplevelsen og bruken av marka, bokvaliteten og landskapet rundt, skriver Troms fylkeskommune i en uttalelse.