Elever: Vil heller ha brakkerigg enn badeland

Flere titalls elever og foreldre møtte opp utenfor rådhuset for å markere motstand mot de nye skolekretsene.

MANNSTERKE Foreldre og elever sa sin mening utenfor rådhuset onsdag.  

nyheter

I dag skal kommunestyret behandle den omstridte saken om de nye skolekretsene.

SE OGSÅ: Her kan du følge kommunestyret direkte

Det har vært stor uenighet om særlig ett punkt: Om Gyllenborg-elevene skal sendes til Grønnåsen ungdomsskole, istedenfor Sommerlyst. Dette var administrasjonens opprinnelige forslag.

Etter protester foreslo også administrasjonen geografisk å splitte skolekretsene til Gyllenborg og Prestvannet, og sende halvparten av elevene til Sommerlyst og halvparten til Grønnåsen.


Brakkeskole på Bymyra vil koste minst 24 millioner: – Altfor dyrt

Marta Hofsøy (Ap) mener en brakkeskole vil bli altfor dyrt. – Den kostnaden må kommunen bare ta, sier FAU-medlem og får støtte fra politiker Marlene Bråthen (Sp).


I Utdanningskomiteen, som behandlet saken i forrige uke, gikk politikerne enstemmig inn for nye skolekretser – som vil sende elever fra både Gyllenborg og Prestvannet skoler til Grønnåsen skole.

– Vi kjemper for parolen« ja til nærskole, nei til splittelse», sier initiativtaker til demonstrasjonen, Line Skum.

Forlanger brakkerigg

Det var tre appellanter under demonstrasjonen – en representant fra foreldrene, en fra elevene og en fra Miljøpartiet de Grønne.

– Vi forlanger brakkerigg på Sommerlyst, slik at alle elevene kan gå der. Det koster penger, men det er politikernes oppgave å løse den skakkjørte økonomien, det er ikke elevenes oppgave. Den foreslåtte ordningen er absurd, sier Elin Danielsen.

– Den elendige prosjekteringen for bygging av nye Sommerlyst bør ikke ramme elevene, tilføyer hun.

Redd for å miste venner

Elevene var vel så engasjert som foreldrene under demonstrasjonen, og kom med ramsalt kritikk, direkte til politikerne. Tre av dem var Ingeborg Andersen Saus, Nomi Grydeland og Benedikte Ayla Rosøy Mikkelsen, alle i 6. klasse.

Grydeland er redd for å splittes fra venner.

– Politikerne er ikke flink til å ta avgjørelser. De tenker ikke på oss, fordi beslutningen påvirker ikke dem. Jeg vil ha brakkerigg, og jeg har lyst til å komme på samme skole som vennene mine. Dersom kommunen ikke hadde bygd badeland, hadde de hatt råd til det. Vi kunne heller hatt svømming på Alfheim, sier Grydeland.


Prestvannet-elever med klar beskjed til politikerne

Elever fra tre klassetrinn har signert brev mot å flytte Prestvannet-elever til Grønnåsen.

 

– Vi har lyst til å gå på skole med de vennene vi har kjent i syv år. Politikerne bryr seg ikke, fordi det handler ikke om dem – det går ut over oss, det er vi som mister venner, sier hun.

Den gamle framtiden

Også venninnen var klar i sin tale til politikerne.

– Dette handler om den nye framtida, og det er oss. Ikke den gamle framtiden, nemlig dere, var beskjeden fra Ingeborg Andersen Saus til Marta Hofsøy.

VILLE HELLER HA BRAKKERIGG: Flere av elevene og foreldrene som demonstrerte ville heller ha brakkerigg enn badeland.   Foto: Ronald Johansen

Hofsøy er Aps skolepolitiske talsperson, og forsvarer den planlagte beslutninga om nye skolekretser. Hun tok seg likevel god tid til å lytte til de unge rebellene.

– Jeg har stor forståelse for reaksjonene som kommer, og jeg tar innspillene som kommer på alvor. Hun står likevel fast på beslutninga som ble fattet i utdanningskomiteen om å splitte dagens skolekretser, sier Hofsøy, og fortsetter:

– Brakkeløsning på Sommerlyst er alt for dyrt. Vi har ledig kapasitet på Grønnåsen. Da er det uforsvarlig å ikke benytte oss av det, men å sette opp brakkerigger.

Støttet demonstrantene

Det eneste partiet som støttet demonstrantene er Miljøpartiet de Grønne og Barbra Vögele.

– Splittelse vil føre til endring i tilhørighet blant elevene, lengre skolevei og mindre trygg skolevei. Jeg tror ikke brakkerigger blir så dyrt som administrasjonen forespeiler. Ja, det vil koste. Men det er en pris vi er villig til å betale.


Onsdag skal saken om de nye skolekretsene avgjøres:

Nå skal disse foreldrene påvirke kommunestyret

Onsdag stemmer kommunestyret over de nye skolekretsene. Foreldre ved Prestvannet og Gyllenborg skole setter nå inn alle kluter for å stoppe administrasjonens forslag.

 

Hofsøy har heller ikke noe til overs for MDGs utspill om at brakkerigger kan bli billigere enn de 24 millionene administrasjonen har forespeilet.

– Vi forholde oss til utredninga som er gjort, og kan ikke forholde oss til en alternativ virkelighet hvor ting koster hva vi vil de skal koste, sier Hofsøy.