Avviser løyveklager fra NHO og taxiforbundet

NORDLYSTURISTER: Opplevelsesturisme vokser og stadig flere småskalabedrifter innen turisme søker om midlertidig fritak fra krav om løyve for persontransport.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromso

nyheter

Fylkesråd for samferdsel avviser klager fra NHO Transport og Norges Taxiforbund på midlertidige løyvefritak for tre turistbedrifter i Tromsø.

– Klagen tas ikke til følge da fylkeskommunen ikke anser aktiviteten som drives med løyvefritak å være i direkte konkurranse med drosje-/turbilnæringen, men tilbyr sine tjenester i et nisjemarked, heter det i innstilling til vedtak til fylkesrådet tirsdag. Dermed oversendes saken til Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.

LES OGSÅ: NHO på kollisjonskurs med seg selv om løyvefritak