Ber fylket frafalle innsigelse for ny skytebane i Kjoselvdalen

nyheter

Kommunen ber Fylkesmannen frafalle innsigelsen til reguleringsplanen for ny skytebane i Kjoselvdalen. Innsigelsen fra 2016 gjaldt forurenset grunn og støy. I et brev til Fylkesmannen viser kommunen til det skal foreligge miljøplan og at kulefangervoller skal utføres i tråd med teknisk forskrift.

Da den nye skytebanen ble lagt ut på høring i 2016 kom det inn 43 merknader, der gjengangeren i samtlige uttalelser dreide seg om støy.

Debatt: «Skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy»

– Skytetider er innstrammet i tråd med innspill fra representanter hos Fylkesmannen. Utførte støyberegninger ligger innenfor anbefalte støygrenser, skriver kommunen.

Les også: Kommunelegen vil begrense skytingen