Purrer på trafikksikker snarvei mellom Kaldfjord og Storelva

nyheter

– Vi anser dette prosjektet som så viktig at vi fortsetter å purre på fremdriften. Utfyllende dokumentasjon finnes i sak 08/4815 som har 10-årsjubileum i år, skriver Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd til kommunen.

Saken dreier seg om trafikksikker snarvei/turvei for myke trafikanter mellom Kaldfjord og Storelvaområdet.

Bydelsrådet viser til at kommunen overtok prosjektet for flere år siden for videre bearbeidelse, men til tross for flere møter har saken stoppet opp.