Krever høring om havneterminalen etter sterk kritikk

Det blir gjennomført høring om de kritikkverdige passasjerforholdene ved havneterminalen, etter at Fremskrittspartiet, Miljøpartiet og Høyre har bedt fylkesordføreren om det.

HAVNETERMINALHØRING: Troms fylkeskommune skal gjennomføre høring om havneterminalen før fylkestingets desembersamling.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

– Samferdselskomiteens medlemmer fra Frp, MDG og Høyre vil anmode om å avholde høring i forkant av ny sak som er bestilt i anledning fylkestingets desembersamling, skriver de tre partiene i anmodningen.

Fått innspill

Fylkesordføreren har svart positivt på anmodningen.

– Det blir høring. Vi får i fellesskap avklare rammene for den, skriver fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms fylkeskommune i en sms.

De tre partirepresentantene viser i sin anmodning til at en høring kan bidra til å opplyse saken fra hele sider, samtidig som flere interessenter får muligheten til å fremme sine synspunkter.


Tidligere havnedirektør skylder på fylkeskommunen for dårlige terminalløsninger

Tidligere havnedirektør Halvar Pettersen sier selv han har foreslått å terminere hele prosjektet to ganger.

 

– Brukerutvalget på UNN har sendt tilbakemelding til Tromsø Havn med innspill om passasjerforholdene, sier Tom Erik Forså (Frp), medlem i samferdselskomiteen i fylkeskommunen.

BLIR HØRT: Tom Erik Forså (Frp) er blant medlemmene i samferdselskomiteen som ber om høring i forbindelse med utbedring av havneterminalen.Foto: Kine Hansen 

Etterlyser tiltak

Bakgrunnen for ønsket om høring er en interpellasjon Forså hadde på fylkestingets oktobersamling, etter den sterke kritikken fra spesielt hurtigbåtpassasjerene mot dårlige passasjerforhold.


Slik vil havnedirektøren utbedre den utskjelte terminalen

Det er allerede gjort flere utbedringer som skal gjøre havneterminalen mer brukervennlig for reisende. Nå skal flere sitteplasser inn, og havnedirektøren vurderer også ny rulletrapp for reisende med hurtigbåten.

 

Her spurte han fylkesråd for samferdsel og miljø om han var tilfreds med resultatet på Prostneset, og om hvilke tiltak og bidrag fylkesråden ser for seg må gjøres for å få bedre passasjerflyt på havneterminalen.

Bred høring

I forbindelse med behandlingen av interpellasjonen fra Forså ble det vedtatt et forslag fra gruppelederne for alle partiene i fylkestinget. Her bes det om at fylkesrådet kommer tilbake til fylkestinget med en orientering om fremdrift i saken og dialogen med Tromsø Havn om iverksatte og planlagte tiltak for å bedre tilbudet og fremkommeligheten på havneterminalen.


Truer guider på havneterminalen med juling

Mange er misfornøyde med den nye havneterminalen, og noen lar det også gå ut over guidene som begynte å gå vakter denne uka, skriver Nordlys.

 

– Vi mener det trenges en bred høring i kjølvannet av interpellasjonen i fylkestinget for å få fram alle sider ved problemene, og hva som gjøres på kort og lang sikt, sier Forså.