Søndergaard risikerer degradering i LO dersom det blir sammenslåing

Ironisk nok, er det ikke bare Finnmarks skjebne som ligger i hendene til KrFs landsmøtedelegater. Slås Troms og Finnmark sammen blir også LOs distriktskontorer fusjonert.

LO-KONFERANSE: Distriktssekretær i Troms, Synnøve Søndergaard håper det regionale arbeidet ivaretas, om distriktskontorene slås sammen. FOTO: Eskild Johansen 

nyheter

Denne uka var LO i Troms samlet på sin halvårlige årskonferanse. Denne gangen er temaet regionsammenslåing. Men også som et resultat av en mulig sammenslåing mellom Troms og Finnmark fylke, planlegger LO-ledelsen å fjerne den ene av de to distriktssekretærene i Troms og Finnmark.

Delegater fra LOs forbund, og lokallag fra hele fylket deltok på konferansen som foregikk på Hotel Aurora, sammen med stortingsbenken og ledelsen i Troms Arbeiderparti.

– Der fylker slås sammen er det naturlig at vi også har en prosess på hvordan vi organiserer våre distriktskontor, sier andre nestleder Roger Heimli som representerte LO-ledelsen under fylkeskonferansen til iTromsø.

Distriktskontor i hvert fylke

LOs distriktskontor fungerer som LOs forlengede arm ute i fylkene, og skal legge til rette for samarbeid og ofte kontorfellesskap mellom LOs Forbunds-ansatte samt koordinere det fagligpolitiske arbeidet opp mot Arbeiderpartiet.

I Troms har Synnøve Søndergaard vært distriktssekretær siden 2011 og har bakgrunn fra Norsk Tjenestemannslag og har i tillegg vært fylkesråd for samferdsels i Troms. Bjørn Johansen, har vært distriktssekretær i Finnmark siden rundt 2005, og har kontoret sitt i Vadsø.

Søndergaard kan rykke ned

Ifølge Roger Heimli så vil kontorene i Tromsø og Vadsø opprettholdes med dagens bemanning, men distriktssekretærstillingene slås altså sammen.

Etter hva iTromsø erfarer er løsningen som er skissert opp fra LO-sentralt, at distriktssekretæren i Finnmark, Bjørn Johansen blir den nye distriktssekretæren for Troms og Finnmark, da han har lengst ansiennitet. Samtidig som den nåværende distriktssekretæren i Troms, Synnøve Søndergaard, går inn som en assisterende distriktssekretær og kontorleder i Tromsø.

Synnøve Søndergaard mener det er viktig i fortsettelsen å sørge for fortsatt lokal forankring i det arbeidet som LO gjør sammen med sine forbund i fylkene.

– Det regionale desentraliserte, lokalt forankrende arbeidet, er viktig å ta vare på, sier hun til iTromsø.