Syv stillinger i Utdanningsdirektoratet flyttes til Tromsø

Mens syv stillinger flyttes fra Oslo til Tromsø, flyttes 13 stillinger til Hamar.
nyheter

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Oppgavene skal være flyttet innen 1. januar 2020.

– Når vi nå flytter 20 statlige arbeidsplasser fra Oslo til Tromsø og Hamar, har vi lagt stor vekt på å styrke og samle kompetansemiljøer. I Tromsø samles viktig ansvar for digitale tjenester og karriereveiledning og på Hamar styrkes fagmiljøet med oppgaver knyttet til pedagogisk støtte og veiledning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Utdanningdirektoratet har i dag kontorer i Oslo, Molde, Tromsø og på Hamar.

– Det finnes god tilgang på kompetanse flere steder i Norge enn Oslo. Det er også viktig at vi har sterke og attraktive fagmiljøer mange steder i landet. Det vil bidra til vekst og verdiskaping og bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.