Regjeringen gir millioner til kvensk språk og kultur

Forbeholdet er at statsbudsjettet for 2019 blir godkjent.

Departementet til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) gir tilskudd for å fremme samisk og kvensk språk og kultur.   Foto: Roald, Berit

nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, skriver regjeringen i en pressemelding.

Med forbehold om at Stortingets godkjenner neste års statsbudsjett, lyser departementet ut om lag 7,6 millioner kroner til prosjektstøtte øremerket kvensk språk og kultur i 2019.

Tilskuddsordningens formål er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge vil bli prioritert, melder regjeringen. Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 1. desember 2018 og 1. mai 2019. 


Kvener og norsk-finner ble budsjettvinnere:

Kvenforbundet: – En styrke i det videre arbeidet med kvensk språk og kultur

Kvenene ble en av de store vinnerne i statsbudsjettet.