Håper å lokke kronprins Haakon til vitenskapelig konferanse

Teknisk-naturvitenskapelig forening har invitert kronprins Haakon til å åpne konferansen Bioprosp_19 i Tromsø 25. februar 2019.

INVITERT TIL TROMSØ: Kronprins Haakon er invitert til Tromsø for å åpne en konferanse på UiT – Norges arktiske universitet i februar 2019. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff 

Det er foreløpig for tidlig å kunne antyde om kronprinsen vil ha anledning til å være til stede under konferansen.

Det kongelige hoff
nyheter

Bioprosp er en internasjonal, vitenskapelig konferanse i marin bioteknologi og bioprospektering. Konferansen har vært arrangert annethvert år siden 2002.

Nå ønsker styringsgruppen for konferansen å invitere Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon til å åpne neste års konferanse, som finner sted på UiT – Norges arktiske universitet i tidsrommet 25.–27. februar.

Ifølge invitasjonen finner åpningen sted mellom klokken 13.00 og 14.00 25. februar.

– Vi har som mål å øke deltakelsen på Bioprosp både fra andre steder i Norge og internasjonalt. Vi mener at H.K.H. kronprins Haakons deltakelse på åpningsarrangementet vil bidra til å fokusere på arrangementet, og bidra til både god atmosfære og inspirasjon for deltakerne, heter det i invitasjonen som Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) har sendt Det kongelige hoff.

Promotere Tromsø

Målet med Bioprosp_19 er ifølge søknaden å skape en internasjonal, vitenskapelig konferanse med stor nytteverdi i grenseflaten mellom industri og akademia, innen marin bioteknologi og bioprospektering.

– Videre har vi som mål å promotere Tromsøs forsknings- og næringsmiljø innenfor bioteknologi, heter det invitasjonen.

Sendt via Fylkesmannen

Svaret til Tekna fra hoffet var at de ville sette pris på at søknaden ble sendt via Fylkesmannen i Troms.

– Det er foreløpig for tidlig å kunne antyde om kronprinsen vil ha anledning til å være til stede under konferansen, skriver hoffet.

Nå er ny invitasjon sendt til Det kongelige hoff, denne gangen fra Fylkesmannen i Troms.