Politiet og kommunen skal samarbeide mer

I den nye samarbeidsavtalen som ble signert onsdag er det spesielt forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep vil bli fokusert på i årene som kommer.

POLITIRÅDET: Tromsø kommune og Tromsø politistasjon skrev denne uka ny samarbeidsavtale. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi har jobbet i mange år sammen for å forebygge kriminalitet. Denne avtalen gir oss retningen på hvilken vei vi bør gå, sier Anita Hermandsen som er politistasjonssjef i Tromsø og Karlsøy.

Sammen med ordfører Kristin Røymo signerer de nå en ny toårsavtale for å forankre arbeidet med forebyggende kriminalitetsarbeid på øverste nivå mellom kommunen og politiet.

– Med en slik avtale på plass, samt jevnlige møter i politirådet der både politiet lokalt og kommunen sitter, så forankrer vi på høyeste nivå det arbeidet som resten av organisasjonene må gjøre sammen, mener Hermandsen.


Dette tjente ansatte i politi og domstol

Tingrettsdommer Bjørn André Holmen troner øverst av politifolk og dommere i Tromsø.

 

Politirådet er politiets og kommunens samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. I tillegg sørger politirådet for samordning av beredskapsplaner og for arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunen.

Samarbeidsområder fra 2018–2020

Ifølge avtalen så blir satsingsområdene i årene som kommer styrket på flere felt. Spesielt forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep vil bli fokusert på i årene som kommer.

Generelt vil det rusforebyggende arbeidet for barn og unge i risikogrupper være sentralt i årene som kommer, heter det i avtalen. Konkret skal det blant annet utvikles en ny handlingsveileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.


– Før byttet guttene fotballkort – nå bytter de nakenbilder

En ny plan skal forebygge problemene med bildedeling og seksuelle krenkelser blant ungdom.

 

Politiet og kommunen ønsker også å samarbeide og samordne innsatsen tilknyttet til rus og psykisk helse. Politiet skal også bistå kommunen i skjenking- og ruspolitikk, for å forebygge overskjenking og bruk av illegale stoffer generelt og blant mindreårige.

Målet er at samarbeidet skal gi en økt trygghetsfølelse for befolkningen. Allerede har politiet og kommunen et utstrakt samarbeid når det gjelder beredskap og krisehåndtering.


Knivstikkingen på Peppes: Siktede har blitt tatt med kniv på offentlig sted før

Mannen har vært straffedømt en rekke ganger. Da knivstikkingen skjedde i forrige uke var han ute på prøvetid på vilkår om at han gjennomførte narkotikaprogram.

 

– Her er jo arbeidet formalisert ved egne beredskapsplaner, understreker politisjefen.

Arbeidslivskriminalitet

Ordfører Kristin Røymo håper arbeidet i årene som kommer spesielt vil kunne gi utslag på et viktig område.

– Arbeidslivskriminalitet, særlig i byggebransjen, er et økende problem i en voksende by, forteller Røymo som mener samarbeidet med politiet fortoner seg som tillitsfullt.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter