Samferdsel:

Krever billigere Kvaløya-busser

Bydelsråd og utviklingslag på Kvaløya krever strakstiltak for å gi bedre bussforbindelser til og fra Kvaløya.

BEDRE OG BILLIGERE: En arbeidsgruppa på Kvaløya krever bedre og billigere bussalternativer på Kvaløya. 

nyheter

Det er en arbeidsgruppe som er nedsatt av bydelsrådene på Kvaløysletta og Kaldfjord/Eidkjosen, samt utviklingslaget i Ersfjorden, som har skrevet brev til «Tenk Tromsø».


Endringer i holdeplasser for busser

Troms fylkeskommune melder om endringer for busspassasjerer på Kvaløya.

 

«Tenk Tromsø» er samarbeidsforumet mellom veivesen, kommune og fylke som skal se på fremtidens trafikkløsninger i Tromsø.

Flere tiltak

I brevet skriver kvaløyværingene at man ikke kan vente på at de overgripende løsningene – med blant annet ny Kvaløya-forbindelse – kommer på plass.


Debatt

«Gratis buss i rushtiden har begrenset effekt»

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp), svarer på åpent brev fra Kaldfjorden og Eidkjosen-, Kvaløysletta-, og Ersfjordbotn bydelsråd.

 

Derfor kommer man med forslag på tiltak som «på kort sikt kan øke bruken av kollektivtransport, redusere personbiltrafikken til og fra Kvaløya, gi bedre flyt i trafikken og på den måten redusere kødannelse og forurensning, og øke trivselen».

Arbeidsgruppa kommer med tre konkrete forslag som man ønsker fortgang i.

• Egne – og nye – busstraseer.

• Billigere buss

• Flere og – ikke minst – sikrere bussholdeplasser og pendlerparkeringer.

Vil ta opp arbeidet med traseer

Ifølge arbeidsgruppa så har arbeidet med å bygge busstraseer stoppet opp etter at veiutbyggerne møtte på kvist på Strand – der trasévalget skaper problemer for bussoperatøren samt beboerne i nabolaget.


 

«Dette arbeidet må tas opp igjen umiddelbart, og løsning må finnes. Busstraseen må også føres videre sørover fra Storelva helt til Eidkjosen», skriver man i brevet.

Billigere billetter

For å gjøre bussen mer attraktiv må billettprisen i tillegg senkes – og da spesielt for distriktsrutene.


Store bompengefinansierte prosjekter kan bli utsatt

Kommunen er avhengig av at tromsøværinger lar bilen stå, om alle tiltakene til Tenk Tromsø skal bli vedtatt etter planen.

 

«Det er billigere, enklere og gir større frihet å bruke egen bil. En flat billettakst i hele kommunen ville gitt sterke insentiver til å la bilen så igjen ute i distriktet».

PARK AND RIDE: Parkeringsplasser der pendlere kan sette igjen bilene sine før de tar buss etterlyses. Denne parkeringsplassen finner man i Eidkjosen.   Foto: Geir Bakkevoll, Statens vegvesen.

Flere såkalte «park and ride»-holdeplasser må også etableres for å gjøre det enklere å la bilen stå igjen på Kvaløya.

Sikrere holdeplasser

Der krever arbeidsgruppa at det lages slike parkeringsplasser på alle endeholdeplasser både nordover på Slettaelva og sørover mot Eidkjosen/Kaldfjord.

Dessuten krever man sikrere holdeplasser langs fylkesveien mellom Eidkjosen og Storelva.

«På disse 4 kilometerne er det én fotgjengerovergang, og ingen gangvei på østsiden av veien. Man er henvist til å krysse der det måtte passe, og er det noen meter til nærmeste busslomme, er man henvist til å gå i veibanen på en relativt godt trafikkert vei».