Flytter «Post i Butikk» til ny butikk på Langnes

Tilbudet flyttes fra et kjøpesenter til et annet.

Post i Butikk er et populært tilbud for postkunder over hele landet.  Foto: Birger Morken

nyheter

Posten melder tirsdag at det har vært åpen konkurranse på 77 av «Post i Butikk»-avtalene, og at 11 nå får nye drivere innen utgangen av 2019.

i Tromsø gjelder det Rema 1000 K1 som har mistet tilbudet til fordel for OBS på Jekta.

– Lang åpningstid og god tilgjengelighet der folk ferdes gjør at «Post i Butikk» har blitt stadig mer populært siden innføringen for 17 år siden. Spesielt med tanke på økende netthandel, er Posten opptatt av å sikre et godt tilbud over hele landet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge i en pressemelding.

Ved valg av butikker som skal få Post i Butikk, legges det vekt på blant annet geografisk plassering, parkeringsmuligheter, økonomi og hvor egnet lokalet er. Alle drivere av Post i Butikk har minst en postansvarlig, som får opplæring i de tjenestene som skal utføres. Også andre ansatte i butikken får opplæring.

Avtalene inngås for fire år med mulighet for forlengelse i inntil totalt sju år.