Historisk fangst ved Jan Mayen: Kom i land med fiskefangster verdt 12 millioner kroner

Line- og garnfartøyet «Loran» fra Godøya i Giske kommune har de siste to månedene drevet et spennende torske- og blåkveitefiske ved Jan Mayen.

MILLIONFANGST: «Loran» fra Godøya i Giske kommune fant nye fangstfelt ved Jan Mayen. 

nyheter

Det er første gang i nyere tid det har vært drevet et lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen, melder NTB.

Ifølge rederiet er de innsendte fangstprøvene hos Havforskningsinstituttet for analyse, etter at de oppdaget fisken under en prøvetur i juli. Det er særlig viktig å få avklart om torsken ved Jan Mayen er en egen bestand, eller om torsken tilhører den islandsk/grønlandske- eller nordøstarktiske torskebestanden

– Dersom de nye prøvene bekrefter at dette er en egen torskebestand, eller at den tilhører den islandsk/grønlandske bestanden, er det i så fall noe av det mest spennende som har skjedd i villfisknæringen på mange år, sier assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk, via NTB.

Loran kommer denne uka til Ålesund etter sin tredje tur, og fangsten består av 300 tonn torsk og 70 tonn blåkveite. Dette tilsvarer en fangstverdi på nær 12 millioner kroner. Er det islandsk/grønlandsk torsk som over tid oppholder seg i Jan Mayen-sonen, vil Norge være berettiget til en kyststatsandel av bestanden.