Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.

Tirsdag gjennomførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) befaring på vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell. Blant de som deltok var Tromsø kommune, brannvesenet, Politiet, utbygger, Mattilsynet.  Foto: Pål Jakobsen/Tromsø kommune

nyheter

Det var i forrige Tromsø kommune anmeldte utbyggeren av Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell for et mulig utslipp av hydraulikkolje.

– Det er åpenbart at folk blir urolige om man er utrygge på hva som er i drikkevannet, sa ordfører Kristin Røymo, da formannskapet ble orientert forrige tirsdag om at kommunen har valgt å anmelde vindmølleparken på Kvaløya for brudd på forurensningsloven.

Mot slutten av forrige uke ba kommuneoverlegen i Tromsø, Mikael Tønsaas, Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) om å vurdere å gi stoppordre for det videre anleggsarbeidet på vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell:

«Vurdere å pålegge stans i tiltaket. Dette både grunnet økt fare for ytterligere lekkasje fra de anleggsmaskinene som Risa AS benytter samt mangel på rutiner og korrekte holdninger i selskapet for å forhindre dette», het det i brevet til NVE.

Stor befaring

Med dette som bakgrunn gjennomførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) befaring tirsdag på vindmølleparken sammen med blant annet Tromsø kommune, brannvesenet, politiet, utbygger og Mattilsynet.

Flere vassdrag ble sjekket og det ble tatt prøver av vann og jordsmonn av tre forskjellige instanser.

– På bakgrunn av det vi har sett og luktet er det ingenting som tyder på noe akutt fare for forurensning og vi så ingen tegn til olje eller drivstoff. Vi får ikke de endelige prøvene tilbake før i slutten av neste uke så dette er ikke en endelig fasit, men slik vi vurderer det er det ingen grunn til bekymring for forurensning av verken vann eller natur, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef i NVE under en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det er derfor ingen grunn til å pålegge utbygger anleggsstans.

Uklart drikkevann

STORT OMRÅDE: Nordlys bygger et 40 kilometer stort veinett på fjellet over Kattfjord, der 67 vindmøller med tilhørende driftsbygninger skal på plass  Foto: Tom Benjaminsen

 

Ifølge Stephan Klepsland, som leder etableringen av Nordlys vindmøllepark over Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya, har beboerne i Buvika den siste tiden opplevd uklart drikkevann trolig på grunn av avrenning fra anleggsdriften.

Beboere i området Buvika får fortsatt kjørt ut vann fra utbygger på grunn av grumsete drikkevann av kommunen per mandag.

Ingen forurensning i vannet til Brensholmen og Sommarøy

Selv om det stilles spørsmål fra Tromsø kommune om hydraulikkolje kan ha kommet seg i drikkevannet på Brensholmen, avviste Klepsland dette i forrige uke, og funnene under tirsdagens befaring bekrefter dette.

Kommuneoverlegen i Tromsø, Mikael Tønsaas, Torkjell Andersen avdelingssjef region Nord i Mattilsynet og Øyvind Leirset, seksjonssjef i NVE under tirsdagens pressekonferanse  Foto: Rikke Lange

 

– En annen ting vi sjekket under befaringen var om det var foretatt ulovlig graving i nedslagsfeltet til vannverket på Brensholmen, og det var det ikke, sier Leiset, mens Torkjell Andersen i Mattilsynet legge til:

– Det var heller ingen tegn på forurensning der, men det er klart at når man har et så stort anleggsområde genererer det mye støv og støv kan blåse inn i nedslagsfeltet. Dette kan føre til at vannet blir uappetittlig slik de har opplevd i Buvika.

Leirset sier de har foretatt forurensningsprøver i lengre tid i området, og at de nå vil fortsette med dette ukentlig og løpende.

Følger opp anmeldelsen

Kommuneoverlege Tønsaas sier de følger opp anmeldelsen deres videre med politiet og utbygger.

– Vi vil ha dialog med partene videre og følge opp prøvene som er tatt og som vil bli tatt framover. Etter det vi så i dag, er vi enig i NVEs vurdering om at det ikke er noe grunnlag for anleggsstans, sier Tønnsaas.