Skal TV 2-Egil få en kollega i Tromsø, må det ansettes to nye i Bergen

De lokalkontoransatte i TV 2 er opprørt etter at de fikk vite at for å få én ny kollega i distriktet, må det ansettes to nye ved hovedredaksjonen i Bergen.

ENSOM JOBB: TV 2s reporter i Tromsø, Egil Pettersen hadde gjerne sett at han fikk en journalistkollega i forbindelse med avtalen mellom staten og TV 2. Han stiller spørsmål ved om politikerne var klar over at lokalkontorene ikke ville få flere ansatte da avtalen ble signert. 

nyheter

– Hvordan er det mulig å lage en avtale som gir en kommersiell aktør 135 millioner kroner i året, men det kommer ikke ei stilling der man er mest sårbar, vi som jobber alene på lokalkontorene, spør Egil Pettersen.

Han har vært ansatt ved Tromsø-kontoret til TV 2 fra dag én kanalen har eksistert, siden 1. april 1992.

Trenger konkurrent

I september inngikk TV 2 en femårig avtale med staten ved Kulturdepartementet om levering av kommersielle allmennkringkastingstjenenster.

Ifølge Medier24, som først omtalte saken, viser det seg at dersom lokalkontorene skal styrkes med én ansatt, må to ansettes ved hovedkontoret i Bergen.

Egil Pettersen mener avtalen med staten begrenser handlingsrommet og TV 2s muligheter til å styrke bemanningen.

– Det kan ikke være det politikerne ønsket med avtalen. Min undring og forbauselse går på at her lager man en avtale mellom staten og en kommersiell kringkaster som tilføres mye penger, men spenner bein under vår tilstedeværelse utenfor Oslo og Bergen. Vi trenger en kommersiell allmennkringkaster som konkurrerer med NRK.

Reagerer med vantro

Pettersen viser til avtalepunktet som sier at «Majoriteten av leverandørens redaksjonelt ansatte engasjert i nyhetssendingene skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen».

– Jeg reagerer med vantro. En styrking av redaksjonene utenfor Bergen vil altså utløse det dobbelte antall stillinger der. En i Tromsø – to i Bergen, en i Trondheim – to i Bergen. Dette for å opprettholde den pålagte brøk, nemlig at mer enn halvparten av de redaksjonelt ansatte skal jobbe i Bergen.

Som eneste journalist i Tromsø hadde Pettersen gjerne sett at han fikk en kollega å spille redaksjonell ball med, og ikke minst gi statskanalen NRK mer konkurranse. Han peker på at mens TV 2 har fire milliarder kroner i inntekter og 6,5 stillinger utenfor Bergen og Oslo, har NRK cirka seks milliarder kroner og minst 1.000 ansatte utenfor Oslo.

– Vi må gi NRK reell konkurranse. Det er så stor forskjell på å være to i stedet for bare én ansatt på et lokalkontor. Det finnes ingen redaksjonelle hoder som produserer så billig som oss. Det er viktig å bringe flere meninger og stemmer fra Distrikts-Norge, men da trenger vi flere ansatte, mener Egil Pettersen.

Skuffet kollega

Pettersens «kollega» i Nord-Norge, Roy-Arne Salater på TV 2s kontor i Bodø, er også skuffet over den inngåtte allmennkringkasteravtalen.

– Jeg tror ikke politikerne er klar over at avtalen ikke innebærer en styrking av distriktskontorene til TV 2, men bare i Bergen. Det synes vi er skuffende. Vi har fått ei halv stilling til kontoret på Hamar av de 135 millioner kronene. Dermed er det totalt 6,5 stillinger ved lokalkontorene, sier Salater.

Absolutte krav

Før avtalen mellom staten og TV 2 ble signert, signaliserte TV 2-ledelsen at avtalen kunne bety flere ansatte på lokalkontorene. Direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 kan imidlertid ikke love de lokalkontoransatte flere kolleger med det første.

– Vi har noen absolutte krav i avtalen som TV 2 har gått inn i med åpne øyne. Noen av kravene er at hoveddelen av de redaksjonelt ansatte tilknyttet allmennkringkastingsoppdraget skal være i Bergen, sier Sandnes.

Prioriterer Bergen

Samtidig viser han til at de, stikk i strid med andre riksmedier, opprettholder tilstedeværelsen rundt om i Norge. Han vil ikke gå inn på sat forholdet mellom lokalkontor og Bergen er én til to ansatt, eller én til én ansatt.

– I første omgang kommer vi til å prioritere oppbemanning i Bergen, men vi har sagt at når vi har fått kontroll på vår evne til å oppfylle kravene i avtalen, vil vi se på størrelsen på lokalkontorene. Jeg er den første til å si at jeg har stor respekt for jobben alle medarbeiderne våre på lokalkontorene gjør, og har også forståelse for at de har en krevende arbeidshverdag på enmannskontorene. Men først prioriterer vi Bergen.

– Når kan lokalkontorene eventuelt få flere ansatte?

– Jeg har sagt at vi skal se på det etter hvert, når vi vet at vi har kontroll på forholdene rundt avtalen ellers, sier Olav T. Sandnes.