Måtte tømme flyplassen etter oppdagelse av uidentifiserbar gjenstand

Rundt klokka 18.30 fikk alle som var gått gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen beskjed om å forlate området igjen.

Det vil oppstå forsinkelser i forbindelse med episoden. Her er køen ved sikkerhetskontrollen på Langnes avbildet ved en tidligere anledning.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Bakgrunnen er oppdagelse av et gjenstand man på røntgenbilde i sikkerhetskontrollen ikke klarte å identifisere under en rutinemessig dobbeltsjekk.

– Det er ikke noe dramatikk rundt det, men alle som har gått gjennom sikkerhetskontrollen må ut og gjennom på nytt, sier Svein-Idar Henriksen, driftssjef for Tromsø lufthavn Langnes.

Oppdaget i rutinesjekk

Henriksen forklarer at man i sikkerhetskontrollen har rutiner på at man dobbeltsjekker røntgenbilder, og den aktuelle gjenstanden ble ikke plukket opp når gjenstanden først gikk gjennom kontrollen, men oppdaget i ettertid når en annen ansatt sjekket bildene på nytt.

– I 99 av 100 tilfeller er dette helt harmløse ting og kun snakk om et dårlig bilde. Problemet er at siden vi ikke oppdaget dette med en gang, vet vi heller ikke hvem sin gjenstand det er. Derfor må alle gjennom sikkerhetskontrollen på nytt slik at vi får dét på det rene, sier Henriksen til iTromsø.

Vil oppstå forsinkelser

Siden tømmingen akkurat har begynt, er det grunn til å tro at dette vil medføre flere forsinkelser fra flyplassen i kveld.

– Det er tidlig å si noe mer konkret, men det ville forundret meg om det ikke blir forsinkelser på grunn av dette, sier Henriksen.