Funn av tarmbakterier i private vannkilder på Kvaløya

Nå advarer kommunen beboere som er rammet.

På tirsdag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) befaring på vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell. Blant dem som deltok var Tromsø kommune, brannvesenet, Politiet, utbygger, Mattilsynet.   Foto: PÅL JAKOBSEN/TROMSØ KOMMUNE

nyheter

Som iTromsø omtalte tidligere denne uken har Mattilsynet, NVE, kommunen og utbygger gjort omfattende prøver av vannkilder på Sør-Kvaløya i forbindelse med utbyggingen av Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell og mistanke om forurensning.

Det ble ikke funnet tegn til forurensning fra utbyggingen, men det ble funnet tarmbakterier i noen av prøvene fra private drikkevannskilder.


Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.


Kommunen understreker at denne problematikken ikke gjelder vannforsyningen til Brensholmen/Sommarøy hvor det er vannverket som skal overvåke problematikken i henhold til Drikkevannsforskriften.

Tarmbakterier i drikkevann kan gi sykdom og bør derfor ikke forekomme i vannforsyning.

Beboere som får testet drikkevannet sitt i forbindelse med utbygging av Kvitfjell/ Raudfjell bør se på sine prøvesvar for å avklare om det gjelder de eller ikke, varsler kommunen på sine hjemmesider.

Om du er berørt er kommunens anbefaling følgende:
* Koke vann fra egen vannforsyning om de bruker den som drikkevann.
* Sjekke vannkilde og inntak for åpenbare tegn på forurensing (avføring fra dyr, døde dyr mv.) Fjern eventuelt forurensningskilde.
* Sikre vannkilde mot beitedyr og lignende, ved å gjerde denne inn. Ta ut nye vannprøver etter nedbørsperiode for å se om det hjelper på vannkvaliteten.
* Vurdere å skifte vannforsyning permanent om de ikke lykkes med å bli kvitt tarmbakteriene i drikkevannet. Dette kan være koble seg på eksisterende vannforsyning hvor det ikke påvises tarmbakterier, eller lage ny egen kilde ved for eksempel å bore etter grunnvann for å unngå forurenset overflatevann.


Raudfjell/Kvitfjell: Ber NVE vurdere å gi stoppordre for bygging

Kommuneoverlegen i Tromsø, Mikael Tønsaas ber Norges Vassdrags og energidirektorat, NVE, om å vurdere å gi stoppordre for det videre anleggsarbeidet på vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell.