Arrangerer gudstjeneste mot vold og overgrep

Onsdag 21. november er det «Messe for verdighet» i Tromsø domkirke.

SAMMEN MOT OVERGREP: Disse jobber sammen for «Messe for verdighet» i Tromsø domkirke. Fra venstre: Jill S. Kjølaas, Rigmor Skille, Birgit Lockertsen, Sandra Bergersen, Nakawala Simwanza, Eva og Hanne Stenvaag. 

nyheter

Messen er, ifølge en pressemelding fra domkirken, «en gudstjeneste mot vold og overgrep – for verdighet og håp». Den arrangeres hvert år og premisset for gudstjenesten er at Den norske kirke løfter et tema inn i en gudstjeneste sammen med en eller flere samarbeidspartnere.

Under arrangementet på onsdag skal blant annet Anne Nymo Trulsen synge og flere prester vil være til stede.

Samarbeidspartnerne til kirken er Krisesentret, SMISO, Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Amnesty, Nord-Hålogaland bispedømme og Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.