De er best på kommunikasjon i Nord-Norge

Sparebanken Nord-Norges søkbare fond «Samfunnsløftet» er vinner av Nordnorsk kommunikasjonspris for 2018.

VINNERE: Noen i teamet som har jobbet med Samfunnsløftet.  Foto: Rannveig Haugen Stiberg

nyheter

– Sparebanken Nord-Norge har gjennom «Samfunnsløftet» klart å involvere, engasjere og samle folk i hele landsdelen. Interne og eksterne mål er effektivt kombinert, og kraftfulle og enkle budskap bærer fram bankens strategiske mål. Prosjektet har lært opp og brukt egne ansatte som ambassadører for å nå ut til folk i Nord-Norge, heter det i en pressemelding fra Kommunikasjonsforeningen i Nord-Norge.

Juryen som har bestått av Torgunn Wærås og Inger Lise Næss, som begge sitter i kommunikasjonsforeningen, i tillegg til Bjørn Erik Jansen fra Nordnorsk Kommunikasjon AS og regiondirektør i NHO Arktis.

Takknemlig for pris

Ifølge juryen så har «Samfunnsløftet» jobbet forbilledlig med kommunikasjonsarbeidet for ordningen, mener samtidig at arbeidet kan ses på som et skoleeksempel på hvordan kommunikasjon kan brukes for verktøy for å nå mål,

– Det er utrolig flott at våre fagkollegaer ser alt arbeidet som ligger bak et så stort prosjekt, men likevel går den aller største takken til de nesten ti tusen personene som tok seg tid til å fortelle oss hva som er viktig for dem, og dermed bidra til «Samfunnsløftet». Det engasjementet gir oss tro på at Nord-Norge har mye godt i vente, sier kommunikasjonsrådgiver Gudrun Gulldahl i Sparebank1 Nord-Norge på vegne av «Samfunnsløftet».

– Effektiv kampanje

Vinneren av Nordnorsk kommunikasjonspris ble offentliggjort på Kommunikasjonsforeningen Nord-Norges fagdag #KomNord2018 i Tromsø den 21. november.

– Vinneren har planlagt og gjennomført en svært effektiv kampanje med konkrete, målbare mål, stor bredde i tiltakene og mye av suksessen skyldes involvering og bruk av egne ansatte i kommunikasjonsarbeidet, sier juryleder Torgunn Wærås.

Rakettnatt med hederlig omtale

To andre finalister får hederlig omtale fra juryen. Debatt- og formidlingskonseptet Lytring og festivalen Rakettnatt var begge finalister. Om festivalen sier juryen:

– Festivalen har bidratt til å synliggjøre Tromsø, Nord-Norge og nordnorsk kultur i og utenfor Nord-Norge. Rakettnatt løfter fram unge og ukjente talent, setter det nordnorske musikkmiljøet på kartet og gir artister en verdifull arena. Festivalen fremmer viktige verdier som mangfold, blant annet ved å profilere et bredt spekter av nordnorske artister og ved å ha hovedvekt av kvinner på plakaten.