Funn av metaller og kjemikalier i flere drikkevannskilder sør på Kvaløya

Tromsø kommune og eksperter på UNN jobber med å få oversikt over forurensing. Skal ikke være forbundet med akutt helsefare.

  Foto: FOTO: TOM BENJAMINSEN

nyheter

iTromsø kjenner til at det er blitt påvist metaller og kjemikalier i vannprøver fra flere drikkevannskilder i nærheten av vindkraft-anlegget sør på Kvaløya.

Sentrale kilder bekrefter overfor iTromsø at det er snakk om drikkevannskildene til flere bygder i omkrets av anleggsområdet.

Vannprøvene skal ha vært til analyse ved Universitetssykehuset i Tromsø, men iTromsø kjenner foreløpig ikke til hvor høye konsentrasjoner det er målt av de uønskede stoffene, eller om funnene er innenfor eller utenfor grenseverdiene til hva som kan betraktes som helseskadelig.

Jobber med omfanget

Tromsø kommunes helsemyndigheter og spesialister på UNN skal ifølge iTromsøs opplysninger ha planlagt et drøftingsmøte torsdag ettermiddag for å se på omfanget av funnene. 

Det skal være uvisst hvilke konsekvenser dette kan få for vannforsyningene til eventuelt berørte bygder.


Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.


Funn av metaller og kjemikalier

Stoffene som er påvist i drikkevannskildene skal være aluminium og PAH, såkalte tjærestoffer, som fremkommer naturlig i råolje, og som er en viktig bestanddel i asfalt og kreosot.

Tjærestoffer opptrer også i hydraulikkolje, som Tromsø kommune tidligere har anmeldt vindmølleparken for utslipp av.

iTromsø har tidligere skrevet at utbyggerne selv har påvist høye konsentrasjoner av partikler, jern og aluminium i drikkevannet til beboere i Buvika. Da opplyste utbyggerne selv at utslippene trolig stammet fra avrenning fra masser brukt til veibygging.


Kommunen anmelder vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje

Utbygger avviser utslipp og mener drikkevannet på Brensholmen er trygt, men frakter vann til beboere i Buvika.


Kommunelegen: — Ingen akutt fare

Kommuneoverlege for smittevern og miljørettet helsevern, Mikal Tønsaas i Tromsø kommune, frykter ikke akutt helse fare i forbindelse med den påviste forurensingen. .

— Det er ingenting ved drikkevannsprøvene som tyder på akutt helsefare, sier kommuneoverlegen.

Ifølge Tønsaas, vil øvrige detaljer om funnene bli presenterte torsdag formiddag.


Raudfjell/Kvitfjell: Ber NVE vurdere å gi stoppordre for bygging

Kommuneoverlegen i Tromsø, Mikael Tønsaas ber Norges Vassdrags og energidirektorat, NVE, om å vurdere å gi stoppordre for det videre anleggsarbeidet på vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell.


IKKE BEKYMRET: Stephan Klepsland, prosjektleder for Nordlysvind, er ikke bekymret for kommunens vannprøver.   Foto: Eskild Johansen

Utbygger: — Stammer trolig fra masseuttak

Ifølge prosjektleder for vindmølleanlegget, Stephan Klepsland, har aluminiumet trolig sitt utspring fra masseuttakene ved anleggene.

— PAH er påvist fra prøver inne i husene i Buvika, mens prøver fra vannkildene til disse husene er fri for disse kjærestoffene, mener Klepsland.

Ifølge han, tyder det på at prøvene stammer fra smuss inne i husene dette er påvist hos.

— For eksempel fra stekefett.


 

Klepsland mener at funnene fra vannprøvene hos beboere i Buvika, allerede er diskutert med kommuneoverlegen.

— Vi har ikke sett slike utslipp fra andre vannkilder, og vi tar prøver hver uke i alle vassdragene tilknyttet anleggsområdet, sier Klepsland.

Han understreker at om noen har tips om utslipp eller annet, at de tar kontakt med utbyggerne.