Lerøy: Mener vedtaket er lovstridig

Ståle Fremnesvik i Naturvernforbundet er euforisk etter vedtaket om oppdrettsstopp utenfor alle lukkede anlegg. Lerøy Aurora mener derimot kommunen ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken.

Stig Nilsen, konserndirektør for habruk i Lerøy.  

nyheter

Onsdag vedtok Ap, MDG, Rødt og SV i kommunestyret at kommunen ikke skal tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke kan forlenges uten de drives i lukkede anlegg.

Lerøy har fire oppdrettsanlegg i Tromsø, alle utenfor søndre del av Kvaløya; på Tussøya, i Ersfjordbotn og ved Vengsøya.


Høyre-politiker skeptisk til oppdrettsplanene i Ytre Øyfjorden

– Ingen tar innover seg det som holder på å skje — det går for fort, sier fiskebåtreder og Høyre-politiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen.

 

Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy skriver i en e-post til iTromsø onsdag at han opplever at Tromsø kommune ikke har satt seg tilstrekkelig inn i saken.

– Jeg kan ikke se at vedtaket om lukking av havbruksanlegg i kommunen hører til kommunens forvaltningskompetanse og ordlyden kan tyde på at dette er et vedtak gjort uten at man har satt seg inn i de ulike forvaltningsnivå sin myndighet og ansvarsområder, skriver Nilsen i meldingen, og fortsetter:

 – Det er derfor overraskende at en kommune på Tromsøs størrelse ser ut til å ha fattet et vedtak som strekker seg utover det plan- og bygningsloven gir dem anledning til. I Norge har vi sektormyndigheter med fagkompetanse som forvalter de ulike tillatelsene. Dette vedtaket utfordrer forvaltningssystemet slik det i dag er organisert, og skaper usikkerhet i befolkningen rundt hvem som skal forvalte de ulike delene av regelverket, skriver Nilsen.

Kom gledestårer

Noen som derimot er fornøyd er prosjektleder for Fjordtoktet, Ståle Fremnesvik i Naturvernforbundet. Han mener dette er den største seieren noensinne for dem som har jobbet for å få norsk oppdrett inn i lukkede anlegg.

– Det er så stort at det rett og slett kom noen gledestårer i ettermiddag. Man blir litt euforisk, jeg kan ikke si noe annet, sier Fremnesvik.

Vil ha det inn i Kystsoneplanen

Fremnesvik er svært opptatt av at det samme vedtaket skjer i rullering av Kystsoneplanen.

– Oppdrettsbransjen kommer til å bruke enorme ressurser for å få snudd dette, men vi er små og vi er frivillige, og jeg skal love at de vi skal gi de motstand.


Tror på stor vekst i havbruks- og petroleumsnæringen i nord

En ny Sintef-rapport bestilt av LO og bransjeorganisasjoner for industri- og petroleumsnæringen spår stort vekstpotensial i havbruks- og petroleumsnæringen i Nord-Norge.

 

Nå håper han vedtaket «sprer» seg videre til andre kommuner.

– Det ville betydd enormt mye for livet i havet, naturverneren.