19-åring fyllekjørte uten gyldig førerkort. Endte med utforkjørsel

Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel og bot.

dømt til fengsel: Mannen ble i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 22 dager. 

nyheter

Natt til lørdag 29. september i år kjørte den siktede 19-åringen langs Tønsvikveien i Tromsø. Kjøringen endte med en utforkjørsel og materielle skader.

Det viste seg så at 19-åringen ikke hadde gyldig førerkort og en promille på 1.28, målt litt over en time etter at han kjørte.

I dommen beskrives det som skjerpende at mannen etter hvert mistet kontrollen over bilen han kjørte. Årsaken til at han ikke hadde gyldig førerkort var at han hadde mistet føreretten i oktober 2017 på grunn av en fartsovertredelse.

Vedkommende hadde ikke gjenervervet føreretten. I slike tilfeller ska det ilegges en sperrefrist for å få tilbake førerkortet. Sperrefristen for å gjenerverve føreretten ble satt til to år.

I tillegg ble 19-åringen dømt til fengsel i 22 dager og en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.