Innkaller til høring om den kontroversielle havneterminalen

Nå er datoen satt for fylkeskommunal høring om den nye havneterminalen.

SLIK SER DET UT I DAG: Slik ser Havneterminalen ut ovenfra per torsdag 22. november.   Foto: Rikke Lange

nyheter

10. desember skal samferdsels- og miljøkomiteen i Troms fylkeskommune gjennomføre høring om de kritikkverdige passasjerforholdene ved havneterminalen, etter at Fremskrittspartiet, Miljøpartiet og Høyre har bedt fylkesordføreren om det.

Høringen pågår fra klokka 08.30-10.30 i fylkestingsalen på Fylkeshuset.

Mange med

Fylkesrådet – herunder administrativt nivå, Tromsø kommune, Tromsø Havn ved havnedirektøren og havnestyreleder Jarle Heitmann, Hurtigruten, UNN brukerutvalg ved leder Kirsti Baardsen, Boreal Transport Nord, Nobina, Tromsø Taxi, Din Taxi, tidligere havnedirektør Halvar Pettersen og tidligere styreleder i Tromsø Havn, Frid Einarsdotter Fossbakk, er invitert til høringen.

Kaller inn: Fylkesordfører Knut Werner Hansen  

 

Vil opplyse saken

I brevet, sendt ut fra fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap), heter det at «målsettingen med høringen er å opplyse saken fra flere hold og gi mulighet for flere interessenter til å fremme sine synspunkter. Rammene for høring er det Troms fylkeskommune har vært og er i berøring med».

I brevet legger Hansen fram flere momenter han mener det er viktig å ha i bakhodet før høringen:

• Havneterminalen er ikke et fylkeskommunalt prosjekt.

• Terminalen omfatter ulik tilrettelegging for offentlig kommunikasjon f.eks. buss, hurtigbåt, hurtigruta og gode. Videre en vesentlig service – og forretningsdel. Og ikke minst finansiering og økonomi.

• Det meste av dette er helt utenfor det Troms fylkeskommune har vært og er i berøring med.

«Sett i et overordnet perspektiv synes det derfor vel så naturlig at det var Tromsø kommunestyre som ville vært rett utgangspunkt for en vurdering av en høring. Og da med et organ i Tromsø kommune som eventuelt foresto høring», skriver Werner.

Ba fylkesråden ta grep

Bakgrunnen for ønsket om høring er en interpellasjon fra Frp-politiker Tom Erik Forså under fylkestingets oktobersamling, etter den sterke kritikken fra spesielt hurtigbåtpassasjerene mot dårlige passasjerforhold ved den nye terminalen

Her spurte han fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), om han var tilfreds med resultatet på Prostneset, og om hvilke tiltak og bidrag fylkesråden ser for seg må gjøres for å få bedre passasjerflyt på havneterminalen.

I forbindelse med behandlingen av interpellasjonen fra Forså ble det vedtatt et forslag fra gruppelederne for alle partiene i fylkestinget. Her bes det om at fylkesrådet kommer tilbake til fylkestinget med en orientering om fremdrift i saken og dialogen med Tromsø Havn om iverksatte og planlagte tiltak for å bedre tilbudet og fremkommeligheten på havneterminalen.

– Vi mener det trenges en bred høring i kjølvannet av interpellasjonen i fylkestinget for å få fram alle sider ved problemene, og hva som gjøres på kort og lang sikt, har Forså tidligere uttalt til iTromsø.