Fangstet bare 4800 ishavssel i 2018: Forskerne anbefaler en seksdobling til neste år

Fiskeridirektoratet er klar med forslag til regulering av selfangsten i Øst- og Vestisen, og langs kysten av Norge for 2019.

VESTISEN: «Ishavsblod» kom ut i 2015, og forteller om utfordringene for den norske selfangstnæringen. Utfordringer som ifølge forskere enda ikke er løst.  Foto: Trude Berge Ottersen

nyheter

Det er forskergruppen for sjøpattedyr hos Havforskningsinstituttet som har lagt grunnlaget for Fiskeridirektoratets tilråding av kvote for ishavs- og kystsel for 2019.

I Vestisen anbefaler forskerne ei kvote, for neste år, på 26.000 grønlandssel. I Østisen er Norge tildelt ei kvote på inntil 7000 grønlandssel fra Russland i 2019.

Tore Haug, er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og har ledet faggruppen bak anbefalingene. Han mener grønlandsselen er underbeskattet.

– Vi anbefaler samme totalkvote for 2019 som i fjor, på 33.000 dyr, og vi ser at grønlandsselen har en meget stabil bestandsutvikling. Dette er dessverre langt unna det norske selfangere klarer å hente ut hvert år, forteller Haug til iTromsø.


Vil øke støtten til selnæringen med 20 millioner kroner og selge hval til Japan

Ola Borten Moe har ledet et utvalg som skal jobbe fram nye forslag til sjømatstrategi fram mot Senterpartiets landsmøtet til våren.

 

Tar ut for lite

Ifølge Haug tok de norske selfangstskutene i år ut bare 2600 dyr i Vestisen og 2200 dyr i Østisen.

– Det gikk for første gang på mange år ei skute fra Norge til Kvitsjøen i år. Etter at Russland stoppet fangsten midlertidig mellom 2008 og fram til 2014, har ikke russiske selfangere kommet i gang igjen i Østisen, forteller Haug.

Tore Haug, forskningsgruppeleder Sjøpattedyr  Foto: Havforskningsinstituttet


Ifølge Haug er det et sviktende marked for selprodukter som har gjort næringen avhengig av subsidier.

I fjor subsidierte regjeringen norske selfangere med 2,5 millioner kroner. Senterpartiet har foreslått å øke tilskuddet til totalt fem millioner kroner. Regjeringen har enda ikke fastsatt støttebeløpet for 2019.

I tillegg til Norge, subsidierer også Canada og Grønlands sine selfangere, mens Russland vurderer å innføre subsidier.


Gutta fra «Ishavsblod» får penger til ny sesong i Vestisen

Med to millioner kroner i statsstøtte er selfangstveteranen Bjørne Kvernmo og «Havsel» klare for nok en sesong i Vestisen. I alt seks skuter søkte Fiskeridirektoratet om selfangsttillatelse.


Steinkobben i vekst

Bestandsutviklingen for steinkobbe er økende langs kysten. Totalkvoten på steinkobbe er satt til i underkant av 500 dyr. Haug mener det er viktig for balansen i økosystemet at man klarer å ta ut mer at grønlandsselen og steinkobben.

– Hvis vi ikke beskatter bestandene bedre, står vi overfor en økning i begge disse bestandene. Likevel er det ingen bestander som vil vokse inn i himmelen. Veksten begrenses av mattilgangen, men det kan gå ut over de pelagiske artene som sild, makrell og lodde, mener Haug.


Får fornyet støtte til selfangst: – Akkurat nå ser det dystert ut for deltakelse

Skipper Bjørne Kvernmo (kjent fra dokumentaren Ishavsblod) sier Havsel neppe vil delta i årets fangst til tross for at regjeringen opprettholder tilskuddsordningen fra i fjor.

 

Haug mener det er viktig at folk bidrar til å skape et større marked for både hval og selprodukter, slik at fangsten kan ta seg opp i årene som kommer.