Utdanningsforbundet:

– Jeg kan ikke skjønne hvordan vi skal kunne drive barnehager, skoler og SFO med så store kutt

Utdanningsforbundet i Tromsø reagerer svært sterkt på administrasjonens forslag om å kutte nesten 50 millioner kroner i oppvekstsektoren.

KREVER KUTTSTOPP: Utdanningsforbundets leder i Tromsø, Rune Bakkejord, er rystet over kuttforslagene til administrasjonen i Tromsø kommune. Han krever at politikerne vender tommelen ned til de foreslåtte kuttene i oppvekstsektoren.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Det er et ran av byens barn og unge, sier han.

Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet
nyheter

Det er en svært skuffet leder for Utdanningsforbundet i Tromsø som uttaler seg om de varslede kuttene i barnehage- og skolesektoren.

– Vi har en klar forventning om at politikerne sier nei til administrasjonssjefens forslag. Ellers vil det bli fullstendig krise for oppvekstsektoren, sier Rune Bakkejord, leder i Utdanningsforbundet i Tromsø.


Pleie- og omsorg må nok en gang få ekstrabevilgninger:

Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgssektoren vil ikke klare å spare nok penger til neste år. Derfor må øvrige sektorer i kommunen ta regningen. Igjen.


– Vant til å kutte

I administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2019 ligger det an til at barnehager og skoler skal bidra med henholdsvis 22 og 25 millioner kroner for å dekke inn merforbruk i pleie- og omsorgssektoren.

I tillegg skal barnevernet kutte 4,4 millioner kroner om administrasjonen får viljen sin.

– Vi er dessverre blitt vant til at vi må kutte i sektoren, men dette er altfor drastisk, sier han.

Ifølge ham vil konsekvensene av de foreslåtte kuttene bli meget dramatiske.


Kommunen må justere budsjettet for neste år etter statsbudsjettforliket

Tromsø kommune må justere sitt budsjett for neste år med 40 millioner kroner etter statsbudsjettforliket.


Millionkutt

– Jeg kan ikke skjønne hvordan vi skal kunne drive barnehager, skoler og SFO med så store kutt, sier Bakkejord.

Det er i overkant av 30 skoler i kommunen, hvorav åtte ungdomsskoler. Kommunen eier også i underkant av 40 barnehager om man medregner distriktsbarnehagene.

Ved en jevn fordeling av de foreslåtte kuttene vil hver skole få cirka 800.000 kroner mindre å rutte med. Hver barnehage vil få sitt rammetilskudd senket med i overkant av en halv million kroner.

– Vil bryte loven

– Det vil ikke være mulig å oppfylle statens lovkrav til barnehager og skoler om kuttene blir så store. Vi vil bryte loven, sier han til iTromsø.

Dette gjelder spesielt bemanningsnormer og kravene til lærertetthet, der kommunen allerede i dag sliter med å oppfylle lovens krav.

– Vi vil ikke ha sjanse til å kunne oppfylle kravene med så drastiske kutt, sier Bakkejord.


Nasjonale prøver:

Disse Tromsø-skolene har høyest og lavest score

Tallene fra nasjonale prøver ble offentliggjort tirsdag, og her kan du sjekke resultatene til din nærskole.


Krever et nei

Bakkejord er oppgitt over at merforbruk i pleie- og omsorgssektoren ytterligere en gang fører til kutt i andre områder.

– Det er nok en gang en skjerming av en enkeltsektor på bekostning av byens barn og unge, sier Bakkejord.

At det nå kan gå mot kutt i oppvekstsektoren, er stikk i strid med vedtaket fra i september da kommunestyret vedtok at barnehager og skoler var et satsingsområde i Tromsø.

– Et ran av barn og unge

– Jeg har sagt det før og det gjelder like mye i dag: Dette er et ran av byens barn og unge, sier en oppbragt fagforbundsleder.

Han krever nå at kommunepolitikerne står fast på sitt vedtak fra september.

– Forslaget fra administrasjonen er det direkte motsatte av det politikerne har vedtatt. Vi forventer at politikerne sier nei, uttaler leder Rune Bakkejord i Utdanningsforbundet i Tromsø.


Skolekretser:

Skolekapasiteten på Sør-Tromsøya er sprengt – nå nærmer det seg overtakelse av den gamle lærerskolen

Kapasiteten ved flere skoler på Sør-Tromsøya er sprengt. Kommunen har derfor lenge ønsket å ta i bruk den gamle lærerskolen på Mellomveien som skolebygg. Nå kan det gå mot overtakelse i 2020.