Aspaker erklærer seg inhabil: – Trist sak for alle involverte parter

Elisabeth Vik Aspaker begrunner inhabiliteten med at hun tidligere har hatt kontakt med Svein Ludvigsen på mange arenaer.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Onsdag tok ble det tatt ut tiltale mot tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.

Ludvigsen er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot til sammen tre unge asylsøkere. Overgrepene skal blant annet ha skjedd på Fylkeshuset i Tromsø.

– Trist

Fylkesmannen i Troms har ikke ønsket å kommentere saken mens etterforskningen har pågått, men har i dag sendt ut en pressemelding.

– Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker.

Inhabil

Aspaker valgte i samråd med Kommunal og moderniseringsdepartmentet å erklære seg inhabil.

– Beslutningen ble tatt da saken ble kjent for oss. Det skulle ikke herske tvil om at politiet fikk tilgang til alle relevante opplysninger, sier Kristine Østvold, kommunikasjonssjef for Fylkesmannen.

Bistått politiet

Fylkesmannen i Troms har siden varetektsfengslingen bistått politiet. Embetsledelsen har også holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) informert om saken, siden de var Ludvigsens nærmeste overordnede.

Dette bestemte KMD:

  • Fylkesmannen i Nordland skal behandle alle søknader om innsyn som krever fritak for taushetsplikten for dokumenter og ved avhør av ansatte i kommuner i Troms.
  • Alle ansatte hos Fylkesmannen, og tidligere ansatte fikk fritak for lovbestemt taushetsplikt i forbindelse med etterforskningen.

Krevende periode

Da sedelighetssak ble kjent for knapt ett år siden satte embetsledelsen i verk flere tiltak for sine ansatte. Blant annet ble det holdt informasjonsmøter der også bedriftshelsetjenesten deltok.

– Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, sier Aspaker, og sier videre:

– Vi mener embetet har gode varslingsrutiner. Hadde embetet den gangen hatt noen som helst mistanke om lovbrudd, selv om dette gjaldt øverste embetsleder, ville dette umiddelbart blitt tatt opp med ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vårt fagdepartement. Noe mer enn dette kan vi ikke si.

Les alt om sedelighetssaken her.