Erna Solberg: - Svært alvorlig tiltale

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kommenterer tiltalen mot sin tidligere regjeringskollega Svein Ludvigsen.
nyheter

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede, sier Solberg til VG.

Solberg var statsråd i samme regjering som Svein Ludvigsen, fra 2001 til 2005 i Kjell Magne Bondeviks regjering. Solberg var kommunalminister, mens Ludvigsen var fiskeri- og kystminister.

Onsdag formiddag ble Ludvigsen, som fra 2011 til 2014 var fylkesmann i Troms, tiltalt for å ha utnyttet sin maktposisjon til å gjennomføre seksuelle overgrep mot tre unge, enslige asylsøkere.

Nåværende fylkesmann i Troms Elisabeth Vik Aspaker skriver i en pressemelding at hun av hensyn til etterforskningen har valgt å ikke kommentere saken før nå.

– Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier Aspaker.

– Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, fortsetter hun.

Les alt om sedelighetssaken her.